SRP om identitetsdannelse og globalisering i Samf og Dansk

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
 • 12
 • 22
 • 10321
 • PDF

SRP om identitetsdannelse og globalisering i Samf og Dansk

Denne opgave er et godt eksempel på et SRP i fagene Samfundsfag A og Dansk A.

Få inspiration til, hvordan du opbygger dit SRP og hvordan du skriver analyse og diskussion i Studieretningsprojektet i samfundsfag og dansk.

Studieretningsprojektet handler om identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Opgaven indeholder både en redegørelse/analyse af Giddens' teori (samfundsfag) og en analyse og fortolkning af romanen "En dråbe i Havet" af Kirsten Hamman (dansk). Til slut diskuteres globaliseringens konsekvenser for det senmoderne individ.

Opgaven er skrevet i 2013.

Opgaveformulering

1. Redegørelse for forskellige vilkår for individets identitetsdannelse i et senmoderne, globaliseret samfund (Giddens)
2. Analyse og fortolkning af Kirsten Hammans roman "En dråbe i havet" (2008) med fokus på, hvorledes, at romanen tematiserer det senmoderne individs vilkår for identitetsdannelse i en globaliseret verden (gennemgang af tid/komposition, personkarakteristik af hovedpersonen, sprog og tematikker)
3. Diskussion af globaliseringens konsekvenser for det senmoderne individ. Her tages der udgangpunkt i Giddens og Zygmunt Bauman (turister og vagabonder).

Studienets kommentar

Dette SRP er god som inspiration for elever, som skal skrive SRP i samfundsfag og dansk.
Flot formidling, fremragende analyse og dybdegående diskussion. Super god rød tråd. Flot at inddrage så meget Giddens i forhold til analysen.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.1 Indledning s. 3
2.1 Anthony Giddens: Identitetsdannelsens vilkår i det senmoderne samfund s. 4
2.2 Aftraditionalisering s. 4
2.3 Tre grundlæggende dynamikker i det senmoderne samfund s. 4
2.4 Adskillelse af tid og rum s. 4
2.5 Udlejring af sociale relationer s. 5
2.6 Den øgede refleksivitet s. 6
2.7 Delkonklusion s. 6
3.1 En dråbe i havet (2008) s. 7
3.2 Virtuel reality og den kronologiske komposition s. 7
3.3 Er Mette Mæt i virkeligheden mæt? s. 9
3.4 Trivialitet, genkendelighed og sproglige finurligheder s. 12
3.5 Tematikker i ”En dråbe i havet” s. 15
3.6 Delkonklusion s. 17
4.1 Diskussion af globaliseringens konsekvenser for identitetsdannelsen s. 17
4.2 Globaliseringens konsekvenser for det det vestlige individs selvidentitet i s. 17 det globaliserede samfund og i ”En dråbe i havet(2008)”
4.3 Globaliseringens konsekvenser for det immobile individ s. 18
4.4 Opsamling på diskussionen s. 20
4.5 Delkonklusion s. 20
5.1 Konklusion s. 21
6.1 Litteraturliste s. 22

Uddrag

Romanen ”En dråbe i havet(2008)” følger karakteren Mette igennem en personlig udvikling, der hovedsagligt sættes igang af de senmoderne og globale dynamikker, der er beskrevet ovenfor. Mettes selvidentitet ændres som følge af de virtuelle rejser og nye interaktionskontekster, som hun på baggrund af den senmoderne dynamik ”Adskillelsen af tid og rum” har adgang til, hvilket i sidste ende fører til, at hun forlades af sin mand. Romanen er desuden essentiel i forhold til dette emne, da Mette, på grund af globaliseringen, tvinges til at tage stilling til verdens lidelse, hvilket i sidste ende bliver grobund for hendes egen lidelse.
Der vil blive trukket linjer mellem fagene dansk og samfundsfag, da jeg ved inddragelse af sociologisk teori af Anthony Giddens vil forsøge at belyse nogle af de senmoderne problemstillinger som romanens hovedperson Mette går og kæmper med. Romanen vil herefter blive brugt som afsæt for den føromtalte diskussion af globaliseringens konsekvenser for det enkelte individs identitetsdannelse, da den, på beundringsværdig vis, illustrerer netop dette... Køb adgang for at læse mere

SRP om identitetsdannelse og globalisering i Samf og Dansk

[6]
Bedømmelser
 • 30-05-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  God til generel forståelse for hvordan en SRP skal opbygges. Desuden god til forståelse af hvordan de to fag kan spille sammen.
 • 08-12-2015
  Synes man får et godt indblik i opbygningen af SRP opgaven.
 • 08-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave. Flot!
 • 10-12-2015
  God rød tråd i opgaven!