Dokumentationsopgave om House of Sports | IT B

  • HHX 2. år
  • It B
  • 10
  • 9
  • 1450
  • PDF

Dokumentationsopgave om House of Sports | IT B

Dokumentationsopgave i IT B om House of Sports.

Lærers kommentar

Hej X. Du har udarbejdet en god dokumentationsopgave, hvor du løbende igennem opgaven argumenter fint for dine synspunkter og kommer med gode forslag til fordele og ulemper ved både organisationsdiagram, intranet og ERP-systemer.
Du har dog lige en enkelt fejl i organisationsdiagrammet som jeg kommenterede. Dit valg af arbejdsdelingsprincip er ikke helt korrekt, da det er en blanding af funktionsprincippet og objektprincippet.
Din database er næsten rigtigt. Her har du kun en enkelt fejl i tabellen ”Medlemmer”, hvor du under punktet ”Fødselsdato” har brugt ”tekst” som datatype i stedet for data og ”klokkeslæt”.
Samlet set har jeg vurderet din opgave til 90 point ud af 100, hvilket giver dig et 10-tal.

Indhold

Opgave 1 – Organisation 2
1. Tegn organisationsplanen for House of Sports efter at de har lavet ændringerne med de nye afdelinger.
2. Hvilket organisationsprincip(per) er der tale om og hvorfor mener du, at det er dette organisationsprincip? Angiv fordele og ulemper ved valgte princip(per).
3. Angiv arbejdsdelingsprincip og forklar, hvorfor du mener at der er tale om dette arbejdsprincip. Forklar fordele og ulemper ved arbejdsdelingsprincippet.
Opgave 2 Menneskesyn 5
1. Beskriv de to butikschefers menneskesyn ud fra Schein's menneskesyn.
2. Hvilket af disse to menneskesyn mener du vil få medarbejderne til at føle størst trivsel?
Opgave 3 - Informationsnetværk 6
1. Giv en grundig forklaring på, hvad et intranet er og hvilke fordele det giver i en virksomhed.
2. Kommer med begrundede forslag til, hvad House of Sport' s intranet kan indeholde.
Opgave 4 – Database - Kunder 7
Virksomheden overvejer i stedet at købe et ERP-system. Hvilke fordele og ulemper er der for House of Sports ved at have et ERP-system?
Litteraturliste 7

Uddrag

2. Hvilket organisationsprincip(per) er der tale om og hvorfor mener du, at det er dette organisationsprincip? Angiv fordele og ulemper ved valgte princip(per).
Det princip jeg har valg er Linje-stabsprincippet og grunden til det er linje er at hver medarbejder (leder) har en overordnet over sig som, så i dette tilfælde er det direktøren og grunden til det er en stabsfunktion er fordi at markedsføringsafdelingen rådgiver alle butikker omkring hvordan de markedsfører dem bedst muligt og hvordan man f.eks. udarbejder en annonce. Grunden ...

---

Opgave 2 Menneskesyn
1. Beskriv de to butikschefers menneskesyn ud fra Schein's menneskesyn.

Butikschefen i Aalborg har det menneskesyn, at hun ser at hendes medarbejdere stræber efter penge på baggrund af en lille indsats. Teksten fortæller, at hun er opmærksom på, at hendes medarbejdere ikke står og taler bag disken og de skal udfylde et regneark med deres arbejdstider så de ikke snyder og det tyder på, at hun ikke stoler på sine medarbejdere og tror at de bare er der for pengenes skyld. I Scheins menneskesyn vil der være det rationelle ... Køb adgang for at læse mere

Dokumentationsopgave om House of Sports | IT B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.