Dispositioner til teoretiske spørgsmål | Fysik A mundtlig eksamen

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • Ingen givet
  • 49
  • 3059
  • PDF

Dispositioner til teoretiske spørgsmål | Fysik A mundtlig eksamen

Samling af dispositioner til de teoretiske spørgsmål til mundtlig eksamen i Fysik A.

Bemærk at spørgsmål 13 om plasmafysik og fusionsenergi hører til 'Fysik i det 21. århundrede' i 2016, og derfor ikke umiddelbart er relevant for senere årgange.
I spørgsmål 9 om elektromagnetisme bliver der muligvis brugt stof fra 'Fysik i det 21. århundrede' i 2016.

Dispositionerne er lavet på baggrund af følgende lærebøger:
FysikABbogen 1, FysikABbogen 2, FysikABbogen Elektriske og magnetiske felter, Plasmafysik og fusionsenergi - fremtidens energikilde, Folkefys (upubliceret) og diverse dokumenter og noter.

Indhold

Dispositionerne er lavet på baggrund af følgende teoretiske spørgsmål:
1. Energi og arbejde
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Energiformer, energibevarelse, nyttevirkning, effekt, definition af arbejde, arbejdssætningen, varmefylde

2. Bevægelse med konstant hastighed og konstant acceleration
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Grafer for de forskellige bevægelser, middel og momentanhastighed, frit fald, luftmodstand

3. Kræfter og tryk
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Sammensætning og opløsning af kræfter, eksempler på kræfter, Newtons love, tryk definition, tryk i væsker, opdrift.

4. Bevægelse i 2 dimensioner – det skrå kast
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Bevægelsesligningerne for det skrå kast, kastelængde og stigehøjde, vinkel hvor kastelængde er længst, eksempler på denne type bevægelse.

5. Cirkelbevægelse og harmoniske svingninger
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Stedkoordinater, hastighed og acceleration for cirkelbevægelse, Hookes lov, harmoniske svingninger, mekanisk energi ved en harmonisk svingning

6. Centralbevægelse og cirkelbevægelse
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Newtons gravitationslov, Keplers love, mekanisk energi i centralbevægelse, undvigehastighed, den geostationære bane

7. Elastiske og uelastiske sammenstød
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Eksempler på elastiske og uelasiske stød, impuls, impulsbevarelse, Newtons 2. Lov (original), energibevarelse, fotonens impuls

8. Strøm, spænding og Ohms 1. lov
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Ladning, strøm og strømstyrke, spændingsforskel, enheden elektronvolt, karakteristikker, energi og effekt (Joules lov), sammensætning af modstande

9. Elektromagnetisme
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Elektriske felter og Coulombs lov, magnetfelt, ladnings bevægelse i magnetfelt, Laplaces lov, hastighedsfilter, induktion.

10. Kosmologi
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Rødforskydningen, Hubbles lov, universets alder, det kosmologiske princip, afstandsbedømmelse

11. Lyd og lys
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Bølgetyper, bølgeegenskaber, interferens, hørekurve, decibel, Bohrs atommodel, brintatomet, energiniveaudiagram, Bohrs postulater, atomers spektre (absorption, emission).

12. Kernefysik
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Atomkernes opbygning, kernekort, alfa-, beta-, og gammastråling, bevarelsessætninger, halveringstid, henfaldsloven, aktivitet, absorption, halveringstykkelse.

13. Plasmafysik og fusionsenergi
Du kan tage udgangspunkt i følgende stikord: Massedefekt, bindingsenergi, fusionsprocesser, Q-værdi, reaktionsrate, reaktivitet, plasmas egenskaber – resistivitet, opbygning af fusionsreaktor - problemstillinger, ladnings bevægelse i magnetfelt

Uddrag

Spørgsmål 12
Kernefysik

1 Atomkernen
Består af protoner og neutroner. Størstedelen af atomets masse, en brøkdel af dets volumen. Atomkernen:
AZ
X.
2 Henfald
Ved henfald gælder principperne om masse- og ladningsbevarelse.
2.1 -henfald... Køb adgang for at læse mere

Dispositioner til teoretiske spørgsmål | Fysik A mundtlig eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.