Diskuterende artikel om holdninger til politisk korrekt sprogbrug

  • HF 2. år
  • Dansk A
  • 7
  • 4
  • 1506
  • PDF

Diskuterende artikel om holdninger til politisk korrekt sprogbrug

Her findes en diskuterende artikel om holdninger til politisk korrekt sprogbrug.

Opgaven indeholder en redegørelse og en karakteristisk for argumentationen i artiklen "Hverken Skipper-mix, negerboller eller Hottentot-karrusellen er racisme", der er skrevet af Camilla Schwalbe (Jyllands-Posten, 2015).
Desuden indeholder opgaven også en diskussion, der inddrager Erik Troldhuus' artikel "Politisk korrekthed er meningsdiktatur" (Kristeligt Dagblad, 2013) og Emil Fritzmeiers artikel "Handicappet og neger - ændrer ord vores tankegang og samfund?" (etik.dk, 2013).

Opgaven er en besvarelse af opgave 4 i eksamenssættet i Dansk A på HF fra den d. 11. august 2016.

Opgaveformulering
Skriv en diskuterende artikel om holdninger til politisk korrekt sprogbrug.
Som en del af din artikel skal du gøre rede for centrale synspunkter i Hverken Skipper-mix, negerboller eller Hottentot-karrusellen er racisme (tekst 5) og karakterisere måden, der argumenteres på.
Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre perspektiver på debatten, som du finder på internettet.

Uddrag

Negerbolle eller flødebolle?

Hvad er racisme, det er der mange delte meninger omkring. Nogle vil mene, at det er stærkt racistisk at kalde en flødebolle for en negerbolle osv. Der er masser af eksempler på, hvordan ord er blevet ændret, da nogle mener, de har været politisk ukorrekte. Men spørgsmålet er, om det rent faktisk er et problem, for personer af anden etnisk baggrund end dansk, at en forlystelse i Djurs sommerland bliver kaldt for Hottentot-karusselen og ikke noget mere politisk korrekt.

I artiklen ”Hverken skipper-mix, negerboller eller Hottentot-karrusellen er racisme” kommer Camilla Schwalbe, som er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, med nogle af sine holdninger til, hvad racisme er. Schwalbe mener helt bestemt ikke, at det er racistisk at kalde slik for Skipper-mix, flødeboller for negerboller eller en karrusel i Djurs sommerland for Hottentot-karrusellen. Hun mener i stedet, at det er et udtryk for en kulturel nysgerrighed og lyst til at afspejle historiens og verdens forskelligheder. I artiklen kommer Schwalbe med et eksempel på noget, som for mange vil være et udtryk for racisme og politisk ukorrekthed. Hun købte en is på Ærø, hvor de udenfor butikken havde et skilt med deres logo på. Logoet var en lille negerdreng eller mere politisk korrekt en dreng med en mørk hudfarve, han har en kurv på hovedet, hvori der er noget is. Hun mener ikke, at dette logo er et udtryk for racisme, nej tværtimod mener hun, at det i stedet er en karkerende og satirisk måde at omgås fortidens fejltagelser og handlinger på. Som hun siger, handler det hele om en balancegang, ifølge Schwalbe kan alt nemlig udsættes for satire, men det betyder ikke, at det skal gøres. Fx mener hun, at Mohamedtegningerne var unødvendige og kun lavet som en provokation. Der skal altså ikke provokeres bare for at provokere, men i stedet skal man være... Køb adgang for at læse mere

Diskuterende artikel om holdninger til politisk korrekt sprogbrug

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.