Diskutér | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 12
  • 5222
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Diskutér | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Her kan du hente eksemplariske besvarelser af spørgsmål, hvor du skal diskutere.

Diskussionsspørgsmål bliver ofte stillet som det sidste spørgsmål i delopgaver til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på stx.

Besvarelserne tager udgangspunkt i tidligere stillede eksamensopgaver.

Læs også vores vejledning til at diskutere i samfundsfag.

Uddrag

Om opgaven

Denne eksempelbesvarelse er af spørgsmål 3 i delopgave C fra eksamenssættet “Vækst og ulighed”, som blev brugt til eksamen I 2016. Der var ikke netadgang til eksamen. Spørgsmålet havde ét bilag; C2. Desuden bruger besvarelsen tre tabeller og figurer fra C1, som var bilaget til det foregående spørgsmål. Du får et kort resumé af C2 og en kort introduktion til de tre tabeller og figurer fra C1, inden vi kommer til selve besvarelsen.

C2

C2 er et uddrag af artiklen ”Kinas opstigning forandrer det internationale system” af Magnus Hjortdal. Artiklen er bragt i Kinabladet d. 18/2 2014. Artiklen er tilgængelig i sin helhed på http://www.kinabladet.dk/kinas-opstigning-forandrer-det-internationale-syste/.
I uddraget argumenterer Magnus Hjortdal for, at Kina vil spille en stadig større rolle i det internationale system, efterhånden som landets magtressourcer vokser. Hjortdal nævner, at Kinas økonomi har potentiale til at overtage USA's plads som verdens største økonomi mellem 2020 og 2025, og at det må forventes, at Kinas militære magt udvikler sig i takt dermed.

Kina spiller allerede en betydelig rolle i Afrika og Sydamerika, og nogle analytikere mener, at det er et skridt i udviklingen af Kinas evne til global magtprojektion. Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste bruger Kina allerede sin størrelse og økonomiske styrke som en stormagt, og på meget lang sigt vil Kina også blive i stand til at optræde som en global militærmagt. Kina udtrykker også i stigende graf ønske om at optræde som en stormagt på den internationale scene.

Ifølge Hjortdal er det unipolære system med USA som hegemon ved at forandre sig, fordi Kina i tiltagende grad er i stand til at balance USA magtmæssigt. Det betyder, at de asiatiske lande, der hidtil har regnet med amerikanske sikkerhedsgarantier, må udvikle nye måder at håndtere Kinas fremfærd.

[...]

Indledning

Jeg vil med udgangspunkt i bilag C2 overveje, hvordan et stærkere Kina vil påvirke magtforholdene i det internationale system i et realistisk perspektiv. Jeg vil herefter problematisere, om realismen fuldt ud kan forklare Kinas prioriteter. Jeg vil i den forbindelse overveje, om idealismen bedre kan forklare Kinas prioriteter, samt hvordan udviklingen i Kinas magtressourcer vil påvirke det internationale system i et idealistisk perspektiv.

Diskussion

C2 påpeger, at Kina er en opstigende magt. Kinas økonomiske vækst er stor, og landets BNP har potentiale til at overstige USA's i 2020-2025. Kinas er ligeledes på vej til at blive den stærkeste asiatiske militære magt og forventes at øge sine muligheder for global militær magtprojicering. Udviklingen i Kinas økonomiske og militære magt kan betyde, at det internationale system er på vej væk fra den unipolaritet, der har hersket, siden USA i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud blev den eneste supermagt. Udviklingen væk fra unipolaritet er forudsigelig med udgangspunkt i realismen. Ifølge realismen er unipolaritet en ustabil situation, da andre lande vil søge alene eller gennem koalitionsdannelse at balancere unipolen magtmæssigt. Det skyldes ifølge realismen, at det internationale system er anarkisk, og at stater i sidste ende handler på baggrund af egeninteresse. Den enkelte stat vil søge at sikre sig mod andre egeninteressemaksimerende staters potentielle overgreb og vil derfor primært interessere sig for udviklingen i de relative styrkeforhold mellem stater. Det internationale system er altså ifølge realismen præget af konkurrence og konflikt.

Af tabel 3 i bilag C1 fremgår det, at Kina i 2013 kun brugte 2% af sit BNP på militær mod USA's 3,8%. I lyset af realismen må det forventes, at Kina vil begynde i højere grad at prioritere sin militære magt med henblik på at balancere USA's. En anden mulighed er, at Kina danner en koalition med én eller flere andre stater med henblik på at danne en modvægt til USA... Køb adgang for at læse mere

Diskutér | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.