DIO om Zambia og Kina

DIO om Zambia og Kina

Her finder du en opgave i Det Internationale Område (DIO), som er skrevet i Samtidshistorie B og International økonomi A. Emnet for opgaven er "Globalisering - Ulighed og afhængighed" med fokus på forskellen på i- og ulande. Kina og Zambia er brugt som udgangspunkt for opgaven.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Zambia og Englands udvikling i BNP per indbygger 4
Zambia 4
England 4
Rostows faseteori og Afhængighedsteorien 5
Rostowsfaseteori 5
Afhængighedsteorien 5
Kinesiske investeringer i Zambia 6
Konklusion 7
Litteratur lsite 8
Websider 8
Engelske kilder 8
Bøger 8
Bilag 9
Bilag 1: Graf, BNP Pr. Indbygger Zambia fra 1960-2014 9
Bilag 2: Graf, BNP Pr. Indbygger England fra 1960-2013 9
Bilag 3: Tabel, Sociale udviklingparametre 10
Bilag 4: Tabel, Lorenz kurven 10

Uddrag

Indledning
Forskellen mellem i og- ulande er bestemt et relevant emne, fordi mange diskuterer om de rige lande drager fordel af globaliseringen, mens de fattige lande ikke får noget udbytte. Således er globaliseringen og dets påvirkning på de fattige lande højt på regeringernes dagsordnen, da f.eks. 40% af befolkningen i Afrika syd for Sahara lever for under 1 Dollar om dagen.

Problemformulering
Jeg vil redegøre for BNP per indbygger i Zambia og England fra 1960 til i dag og årsagerne herunder. Dernæst vil jeg analysere hvorfor Zambia er underudviklet i forhold til Rostows faseteori og afhængighedsteorien med udgangspunkt i afkoloniseringen. Til sidst vil jeg vurdere og diskutere hvilken betydning de kinesiske investeringer i Zambia har for fattigdom og ulighed i landet.

Metode
Med udgangspunkt i min problemformulering vurderede jeg, at metoderne i henholdsvis international økonomi og samtidshistorie ville være oplagte at arbejde ud fra, idet man nemt kan skabe et overblik over den nuværende økonomi, og dernæst den historiske baggrund for dette. I International økonomi har jeg benyttet mig af Rostows faseteori, afhængigheds-teorien og andre relevante værktøjer, med en kritisk synsvinkel, samt den kvantitative metode i forbindelse med indsamling af data omkring England og Zambias økonomiske situation mm. Udover det har jeg også benyttet mig af den kvalitative metode, i form af artikler og tekster omkring afkoloniseringen. I samtidshistorie, ligeså som i international økonomi, har jeg benyttet mig af kildekritik, da jeg har forholdt mig kritisk til de kilder jeg har fremskaffet, samt hvorvidt de er troværdige. Udover det har jeg perspektiveret de nuværende forhold i Zambia med de forhenværende – koloniseringen... Køb adgang for at læse mere

DIO om Zambia og Kina

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DIO om Zambia og Kina.