DIO - Er vi på vej ind i en ny kold krig?

 • HHX 3. år
 • DIO (Dansk A, Historie B)
 • Ingen givet
 • 9
 • 2062
 • PDF

DIO - Er vi på vej ind i en ny kold krig?

Opgaven er en DIO synopsis, der arbejder inden for overement globalisering.

Problemformulering
Er vi på vej ind i en ny kold krig?

Redegør for modsætningsforholdene mellem USSR og USA under den kolde krig og sammenlign med modsætningforholdene mellem Rusland og USA i dag.

Foretag en komparativ analyse af jerntæppe-talen og Obamas tale i Bruxelles 2014.

Diskuter hvilke interesse henholdsvis USA og Rusland har i at tale om en ny kold krig.

Studienets kommentar

En spændende og velskrevet opgave. Det trækker op, at eleven forholder sig til valg af metode, ligesom den retoriske analyse viser, at eleven har godt styr på retoriske og danskfaglige begreber.

Indhold

Indledning 3
Metodeovervejelse 3
Redegørelse for modsætningsforholdende mellem usa og ussr under den kolde krig og perspektivering til modsætningsforholdende mellem usa og rusland i dag 4
Komparativ analyse af jerntæppe-talen og obamas tale i bruxelles 6
Diskuter hvilke interesser henholdsvis usa og rusland har i at tale om en ny kold krig 7
Konklusion 7
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Enden på den Kolde Krig blev efterfulgt af USSR's opløsning og samtidig faldet af det kommunistiske styre i store dele af Østeuropa. Mere end 40 år præget af politiske spændinger i Europa var nu ovre, og Vesten kunne endelig ånde lettet op.
Men nye konflikter mellem USA og Rusland, der minder Vesten om datidens politiske magtkamp, er dukket op, og vi, den vestlige verden, holder igen vejret.

Er vi på vej ind i en ny kold krig?

For at besvare mit hovedspørgsmål, vil jeg redegøre for modsætningsforholdene mellem USA og USSR under den Kolde Krig og sammenligne med modsætningsforholdene mellem USA og Rusland i dag.
Herefter vil jeg foretage en komparativ analyse af Jerntæppe-talen og Obamas tale i Bruxelles.
Til sidst vil jeg diskutere hvilke interesser henholdsvis USA og Rusland har i at tale om en ny Kold Krig.

Metodeovervejelse
Jeg har valgt at arbejde med fagene Dansk og Samtidshistorie, da jeg mener, at disse er relevante for min problemstilling og samtidig gør det muligt for mig at benytte alle niveauer i Blooms taksonomi.
Begge fag hører under videnskabsområdet humaniora og gør brug af empiri. Samtidshistorie er dog også et samfundsvidenskabeligt fag, og jeg har derfor i min udarbejdelse lagt vægt på tre metoder: hermeneutik, dataindsamling og kildekritik.
Hermeneutik dækker over særligt den analytiske del, og jeg har derfor i min komparative analyse af talerne arbejdet med den hermeneutiske spiral, hvor der hele tiden skiftes mellem tekstens og fortolkerens univers. Ved min analyse af talerne har jeg valgt at arbejde med det sproglige stofområde, som hører under den danskfaglige metode. Her har jeg lagt vægt på argumentation og retorik samt diskurs, da jeg har vurderet dette mest hensigtsmæssigt i forhold til formålet med min analyse. Dog kunne jeg også have valgt at analysere talerne ud fra en historisk metode.
Ved dataindsamling er det særligt den historiefaglige metode jeg har arbejdet med, da dataindsamling er noget af det mest centrale ved faget Samtidshistorie. Udover at indsamle data ser jeg også på, hvad det er for nogle informationer, jeg kommer i besiddelse af. Jeg har arbejdet med historiske kilder i form af både primære og sekundære, skriftlige kilder, jeg udelukkende har benyttet som beretninger. Selvom man kan argumenterer for, at talerne af henholdsvis Obama og Churchill er levn fra fortiden, fortolker jeg disse i analyser og anvender dem derfor som beretninger... Køb adgang for at læse mere

DIO - Er vi på vej ind i en ny kold krig?

[4]
Bedømmelser
 • 01-02-2017
  Fin opgave - som kan bruges til eftertankestof og ideer
 • 21-04-2015
  Givet af GS-elev på 1. år
  Jeg synes det var en god opgave
 • 07-03-2016
  Vildt god inspiration
 • 29-04-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Meget fin opgave :-)