DIO om The Inside Job & Finanskrisen i USA og Danmark

DIO om The Inside Job & Finanskrisen i USA og Danmark

Her kan du se et eksempel på en DIO med analyse af filmen The inside job og finanskrisens konsekvenser i USA og Danmark.

Opgaven besvarer denne problemformulering:

Først vil jeg med udgangspunkt i filmen ”The Inside job” redegøre for, hvilke forhold instruktøren Charles H. Ferguson mener, der har været med til at forårsage finanskrisens start i 2007.

Efterfølgende vil jeg analysere, hvordan finanskrisen har påvirket USA velfærdsmæssigt og økonomisk sammenlignet med Danmark. Desuden vil jeg kommentere på tiden op til krisen med en stor global finansiel boble.

Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvad den amerikanske regering under Barack Obama ledelse har gjort for, at der ikke skal opstå en ny finanskrise.

Indhold

Indledning og problemformulering 1
Redegørelse 2
Analyse 3
Vurdering 4
Konklusion 5
Litteraturliste 5
Bilag 5

Uddrag

Årsager til finanskrisens begyndelse
Jeg har set filmen ”The Inside Job” fra 2010 som beretter om faktorer der spillede en rolle ved finanskrisens begyndelse. Instruktøren Charles H. Ferguson har sit syn på hvordan historien er forløbet, hvor andre formentlig vil mene noget andet. Ifølge filmen og Charles Ferguson er der gennem den 2 timer lange film blevet præsenteret nogle af de årsager for forårsaget finanskrisen.
Årsager:
• USA har oplevet 40 års økonomisk vækst
• Dengang fandtes der ikke store banker, men kun små lokale banker mindre risiko hvis bankerne dengang gik konkurs... Køb adgang for at læse mere

DIO om The Inside Job & Finanskrisen i USA og Danmark

[4]
Bedømmelser
 • 29-10-2013
  Fin opgave til inspiration. Savnede dog din refleksion over brug af metode i fagene. (Engelsk og International Økonomi)
 • 05-02-2014
  Savnede en karakter for opgaven, så man vidste på hvilket niveau opgaven er på.
 • 20-03-2014
  denne opgave har hjulpet mig meget
 • 05-01-2014
  Mangel på kilder, mangel på korrektur

Materialer relateret til DIO om The Inside Job & Finanskrisen i USA og Danmark.