DIO synopsis om Hillary Clintons og Donald Trumps immigrationspolitik

  • HHX 3. år
  • DIO (Engelsk A, Historie B)
  • Ingen givet
  • 8
  • 2480
  • PDF

DIO synopsis om Hillary Clintons og Donald Trumps immigrationspolitik

Opgaven er en DIO synopsis i Engelsk A og Samtidshistorie B om Hillary Clintons og Donald Trumps immigrationspolitik og illegale indvandrere i USA.

Problemformulering samt forundringsspørgsmål

- Redegør for Hillary Clintons og Donald Trumps immigrationspolitik.

- Analyser hvilken betydning de illegale indvandrere har for USA med fokus på økonomi og beskæftigelse.

- Diskuter hvilke konsekvenser det ville få for USA og de illegale indvandrere, hvis Donald Trump bliver præsident.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering samt forundringsspørgsmål 2
Metodeovervejelse 2
Redegør for Hillary Clintons og Donald Trumps immigrationspolitik 3
Analyser hvilken betydning de illegale immigranter har for USA med fokus på økonomi og beskæftigelse 4
Diskuter hvilke konsekvenser det ville få for USA og de illegale immigranter, hvis Donald Trump bliver præsident 6
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om illegal immigration fra Mexico til USA, fordi jeg igennem længere tid har fundet emnet interessant, fordi folk risikerer deres liv for at krydse grænsen, men er levevilkårene på den anden side af grænsen så meget bedre, at det er værd at sætte sit liv på spil for.
Jeg er samtidig nysgerrig på om USA er afhængig af denne indvandring til deres land, der alt andet lige udfylder nogle jobs til en lavere pris end amerikanerne selv kan klare. Derudover er jeg uforstående over for hvordan så mange illegale indvandrere fra Mexico, kan forblive i landet, på trods af at de netop er illegale. Hvilken indsats gør regeringen og ikke mindst arbejdsmarkedet? For ville der overhovedet komme nogle illegale indvandrere fra Mexico, hvis de ikke kunne tjene penge i USA?
Ydermere interessere det mig hvilken indflydelse de illegale indvandrere har på det amerikanske samfund både samfundsøkonomisk og på arbejdsmarkedet, men også kulturelt.
Alt dette finder jeg yderst interessant netop nu hvor valgkampen i USA er i gang. Med Donald Trumps kontroversielle udtalelser om grænsen til Mexico, er netop spørgsmålet om indvandring særdeles relevant.

Metodeovervejelse
I min opgave vil jeg fokusere på illegal immigration fra Mexico til USA, samt hvordan de to præsidentkandidater, Hillary Clinton og Donald Trump, vil håndtere denne immigration.
Netop nu er denne debat yderst interessant, da valgkampen i USA er skudt i gang, og immigrationspolitik vægter højt hos mange vælgere.
Faget samtidshistorie har jeg valgt, fordi jeg har vil sætte fokus på udviklingen i den illegale immigration i USA, og jeg har særligt brugt faget ved valg af kilder. I engelsk har jeg benyttet mig utrolig meget af metoden lingvistik, da det har været nødvendigt at benytte engelsksprogede kilder.
I min redegørelse har jeg anvendt nogle meget troværdige kilder i form af præsidentkandidaternes egne hjemmesider, da de giver et klart og tydeligt billede af, hvad de vil opnå. Derudover har jeg benyttet mig af nogle hårde data fra bl.a. Pew Research Center, for at få en historisk baggrundsviden om tilstrømningen af illegale immigranter. Pew Research Center er politisk uafhængige, hvilket gør dem til den troværdig og objektiv kilde.
I min analyse har jeg brugt den satiriske film ”A day without a Mexican”. En film der, på sin egen humoristiske måde, beskriver hvordan det sydlige USA har brug for mexicanerne. I filmen vil jeg analysere forskellige symbolske billeder samt de filmiske virkemidler. Derudover har jeg benyttet mig af de mest relevante kulturteorier fra Geert Hofstede for at belyse de forskellige kulturelle sammenstød, der kan opstå.
Afslutningsvis har jeg diskuteret hvilke konsekvenser det vil have for USA og de illegale immigranter hvis Donald Trump bliver præsident, vha. min redegørelse og analyse. Jeg har ydermere analyseret kvalitative data, for at få et indblik i hvilken vej Donald Trump vil have USA skal gå... Køb adgang for at læse mere

DIO synopsis om Hillary Clintons og Donald Trumps immigrationspolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DIO synopsis om Hillary Clintons og Donald Trumps immigrationspolitik.