DIO synopsis om engelsk imperialisme i Sydafrika

  • HHX 3. år
  • DIO (Engelsk A, Historie B)
  • Ingen givet
  • 11
  • 1620
  • PDF

DIO synopsis om engelsk imperialisme i Sydafrika

DIO synopsis i Engelsk A og Samtidshistorie B om ulighed i verdenen med fokus på engelsk imperialisme i Sydafrika. Cecil Rhodes' tale fra 1877 "Confession of Faith" bliver analyseret i stikordsform.

Problemformulering
Jeg vil i denne opgave redegøre for imperialismen og dens opståen samt redegøre for de britiske kolonier i Sydafrika.

Herefter vil jeg analyse en kilde, som skal belyse de hvides syn på de sorte i Sydafrika.

Til sidst vil jeg diskutere, hvilke konsekvenser denne historiske process har haft på Sydafrika i tiden frem til i dag.

Problemstillinger
• Hvad er imperialisme?
• Hvordan opstod imperialismen?
• Hvordan udspiller de britiske kolonier sig i Sydafrika?
• Hvilket syn havde den hvide del af befolkningen på de sorte i Sydafrika?
• Hvilke konsekvenser havde denne historiske proces haft på Sydafrika?

Indhold

0. Problemformulering 3
1. Indledning 4
2. Problemstillinger 4
3. Behandling af problemstilling 5
3.1 Redegørelse af imperialisme og de britiske kolonier 5
3.1.1 Hvad er imperialisme? 5
3.1.2 Hvordan opstod imperialismens? 5
3.1.3 Hvordan udspillede de britiske kolonier sig i Sydafrika? 6
3.2 Analyse af ”Confession of Faith” af Cecil Rhodes 6
3.2.1 Kildekritisk analyse 6
3.2.2 Pentagon model 7
3.3 Diskussion af konsekvenserne ved de britiske kolonier 8
3.4 Vurdering af konsekvenserne 9
4. Konklusion 9
5. Metode 10
6. Litteraturliste 11
6.1 Engelske kilder 11
6.2 Danske kilder 12
7. Bilag 12
7.1 Tale af Cecil Rhodes 12

Uddrag

1. Indledning
De britiske kolonier i Sydafrika i 1800-tallet har haft en stor betydning for Sydafrika, som vi kender det i dag. De britiske kolonier har haft stor indflydelse på raceadskillesen, som der har været meget snak om op igennem 1900-tallet og starten af 2000 .
Målet med denne opgave er at undersøge uligheden i verden, og dette emne har jeg afgrænset til uligheden i Sydafrika.
Jeg vil herunder analysere og vurdere nogle problemstillinger inden for de britiske kolonier i Sydafrika, som skal belyse de hvides syn på den sorte befolkning i Sydafrika. Jeg vil både lave en kildekritisk analyse af talen 'Confession of faith” af Cecil Rhodes, som han holdt i 1877, og dernæst lave en pentagon analyse af den for at belyse budskabet. Afslutningsvis vil jeg diskutere hvilke konsekvenser, som denne historiske proces har haft på Sydafrika i tiden frem til i dag.

3. Behandling af problemstilling
3.1 Redegørelse af imperialisme og de britiske kolonier
3.1.1 Hvad er imperialisme?
• En styreform, hvor et land tager kontrollen over et andet land
o Blev benyttet af Storbritannien i 1800-tallet
• Der findes to former for imperialisme
o Formel Imperialisme
▪ Landet bliver underlagt i-landets direkte kontrol
▪ Der bliver brugt militær
o Uformel imperialisme
▪ Landet forbliver uafhængigt
▪ I-landet får gennemført deres krav vha. Bestikkelse og interventioner
... Køb adgang for at læse mere

DIO synopsis om engelsk imperialisme i Sydafrika

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DIO synopsis om engelsk imperialisme i Sydafrika.