DIO synopsis om Grækenlands økonomi 2008-2013

DIO synopsis om Grækenlands økonomi 2008-2013

Her finder du en synopsis til DIO i fagene International økonomi A og Samtidshistorie B om Grækenland og den økonomiske situation i Grækenland.

Opgaveformulering:
Redegør for den historiske udvikling i Grækenland fra optagelsen i EU og til krisens begyndelse i 2008
Analyser Grækenlands økonomiske situation i årene 2008-2013 og redegør for de midler, der tages i anvendelse for at rette op på situationen
Diskuter hvilke fordele og ulemper der er forbundet med den førte økonomiske politik

Indhold

Præsentation (indledning)
Problemformulering
Afgræsning, fagvalg og vægtning
Opgaveformulering
Metodeovervejelser
Historisk udvikling i Grækenland
Grækenlands økonomi samt hjælpemidler
• Økonomisk vækst
• Beskæftigelse
• Inflation
• Betalingsbalance
• Offentlige finanser
• Handelsbalance
Den førte økonomiske politik
Konklusion
Grækenland og Europa
Litteraturliste
Bøger:
Artikler:
Internet:
Anden kilde:
Bilag

Uddrag

Problemformulering
Grækenland er et land med en masse spændende information både i forhold til historik, men også i forhold til den økonomiske situation, som landet står overfor. Det finder mig derfor interessant at gå ind og kigge på den historiske udvikling i Grækenlands optagelse i EU og til den krise som brød ud i 2008. Spørgsmålet er, hvad er der sket i Grækenland historisk set siden optagelsen i EU?

Samtidig står landet overfor store udfordringer i forhold til deres økonomiske situation, her menes der særligt deres arbejdsløshed, som er en afgørende faktor for landets økonomiske situation, i forhold til arbejdsløshedsprocenten i landet. Der er også andre faktorer i den økonomiske situation for Grækenland, som vil finde mig interessant at komme ind og kigge nærmere på. Derfor vil jeg hele Grækenlands økonomiske situation i årene 2008-2013. Dette vil give en indsigt i hvor Grækenland stod for nogle år siden og til i dag, altså under den velkendte finanskrise. Så et relevant spørgsmål vil her være, I hvor stor grad er Grækenland blevet påvirket af finanskrisen?

Til sidst i min opgave vil jeg gå ind og kigge på den politik Grækenland fører, for derefter at kigge på hvilke fordele og ulemper der er ved den første politik. Grækenland er et land med behov for en politik der kan hjælpe med nogle af de problemer finanskrisen har forsaget og dermed rette op på den økonomiske situation. Spørgsmålet vil altså lyde således, vil den førte økonomiske politik hjælpe Grækenland ud af de økonomiske problemer på længere sigt?

Afgræsning, fagvalg og vægtning
På grund af emnet store omfang i forhold til Grækenland, har jeg valgt at fokusere mest på det hovedsagelige ved hvert spørgsmål. Min redegørelse vil altså ligge vægt på samtidshistorien, hvor analysen og diskussionen vil være den internationale økonomi del af opgaven.
Mit fagvalg, er valgt ud fra de problemstillinger jeg fandt interessant samt den opgave formulering, jeg fik skabt derigennem. Jeg finder både International økonomi samt samtidshistorie utrolig interessant og derfor er det ikke uden betydning jeg har valgt disse fag ud fra opgaven. Ud fra dette har jeg sammensat en problemformulering... Køb adgang for at læse mere

DIO synopsis om Grækenlands økonomi 2008-2013

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.