DIO synopsis: Gældskrisen i Grækenland i 2015

DIO synopsis: Gældskrisen i Grækenland i 2015

SO3 - DIO - Det internationale område synopsis om gældskrisen i Grækenland med henblik på mulige initiativer, der skal tages i fremtiden.

Problemformulering
Der vil først blive redegjort for situationen i 2015 i Grækenland set fra et økonomisk perspektiv.

Dernæst vil der blive analyseret grunde til, at krisen startede for Grækenland, og hvorfor det er kommet så vidt, som det er i dag. I denne anledning vil der blive redegjort for de forudsætninger der var for, at Grækenland kom med i euroen i 2002 samt for Trojkaens krav til Grækenland.

Slutteligt vil der blive vurderet, hvordan fremtidsmulighederne er for Grækenland, hvor der vil blive givet et bud på, hvilke initiativer resten af Europa skal tage for at hjælpe Grækenland i fremtiden.

Elevens kommentar

Opgaven indeholder mange inspirerende facts samt mange brugbare kilder - dog er noget af det i punktform, da det skulle bruges i forbindelse med en eksamen, men opgaven er stadig yderst brugbar.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metodeovervejelse 3
Redegørelse 4
Analyse 4
Vurdering/diskussion 5
Konklusion 6
Litteraturliste 6
Bilag 8
Bilag 1 8
Bilag 2 8
Bilag 3 9
Bilag 4 9

Uddrag

Indledning
Oftest bliver det diskuteret hvorvidt globaliseringen har været positiv eller negativ. I denne anledning bliver der bragt en række argumenter på banen såsom at globaliseringen giver mulighed for blandt andet samhandel, og at det er muligt at modtage hjælp fra andre lande, når et land er i krise. Omvendt mener andre, at når det først går galt i forhold til økonomien, så går det rigtig galt på grund af globaliseringen. I følgende opgave vil der blive set på hvordan den nuværende gældskrise i Grækenland er blevet tacklet, og om globaliseringen reelt set har haft en del af skylden i Grækenlands nuværende situation. Ligeledes bliver der set på, hvor bæredygtig en fremtid, Grækenland har. For at belyse forklaringen på dette, er der fundet frem til en række problemstillinger:

Hvilken påvirkning har det haft, at Grækenland kom med i Euroen på trods af, at de ikke levede op til de økonomiske krav? Og skyldes dele af deres krise Euro-samarbejdet? Hvordan kan det være, at det er gået så galt for Grækenland? Og hvordan skal man agere på dette i fremtiden?... Køb adgang for at læse mere

DIO synopsis: Gældskrisen i Grækenland i 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DIO synopsis: Gældskrisen i Grækenland i 2015.