DIO synopsis: Amerikansk immigrationspolitik & Barack Obamas reform

DIO synopsis: Amerikansk immigrationspolitik & Barack Obamas reform

DIO synopsis i Samfundsfag og IØ, som handler om amerikansk immigrationspolitik, med fokus på Barack Obamas reform om indvandring fra 2013.

Problemformulering
Fordele og ulemper ved en ny reform af den amerikanske udlændingelov.

Redegøre for den historiske kontekst af Obamas nye lovforslag.
Analysere de politiske forventninger til lovforlagets indflydelse økonomisk set.
Diskutere de realistiske forventninger til den nye reform af udlændingelov.

Indhold

Indledning og problemformulering 3
Metodiske overvejelser 4
Redegørelse 4
Historiske kontekst af Obamas nye lovforslag 4
Analyse 5
Politiske forventninger til lovforslagets indflydelse økonomisk set 5
Diskussion 7
Realistiske forventninger til den nye reform af udlændingeloven 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Indledning

Jeg vil i denne synopse gøre rede for den historiske kontekst af Barack Obamas nye lovforslag og dermed også sammenhængen af de forhenværende reformer af udlændingeloven. Jag vil analysere de politiske forventninger til lovforslagets indflydelse økonomisk set. Derudover vil jeg kigge på de økonomiske og kulturelle udfordringer der kan opstå ved immigrationen. Til slut vil jeg diskuterer og vurderer de realistiske forventninger til den nye reform af udlændingeloven.

For at analysere og dermed finde frem til en konklusion, vil jeg i forbindelse med faget international økonomi, kigge på samfundsøkonomiske virkninger immigration har for USA ud fra nogle relevante artikler samt en tale af Obama omhandlende hans nye lovforslag. Jeg vil bruge mine kilder til at diskutere de realistiske forventninger til den nye reform. Under faget samtidshistorie undersøges den historiske udvikling af USA's udlændingelov og dens umiddelbare virkninger.

Begrundelsen for at belyse denne problematik er fordi det bl.a. er et vedvarende problem verden over. Immigration har længe været et aktuelt debatemne indenfor politik og af den grund er det en problematik, der er værd at belyse.

---

Redegørelse

Amerikas immigrationssystem er i stykker og det er blevet en mere belyst problematik de seneste år, hvilket Obamas nye reform af immigrationsloven kan være en løsning på. Der er ca. 11 millioner illegale indvandrere i USA og alt for mange arbejdsgivere snyder systemer ved at ansætte disse papirløse arbejdere, hvilket svækker både landets økonomi og kultur. Barack Obamas plan bygger bl.a. på at skabe et effektivt system, der forsætter den hårde indsats for at sikre grænserne og som slår hårdt ned på de arbejdsgivere, der ansætter de illegale. Det kræver at alle de illegale indvandrere kommer ud i lyset så de kan få berettiget et borgerskab og dermed opnå de samme ansvar og rettigheder som andre amerikanere. Alle virksomheder og arbejder skal hermed ”spille” under samme regler, fulgt af en retfærdig konkurrence internt i USA, hvilket vil styrke økonomien. Immigrationsdebatten fokuserer primært på immigranter fra Kina og Sydamerika, deriblandt fra Mexico og Centralamerika, da der er så mange immigranter af disse etniske baggrunde, hvilket også kan ses i bilag 1.

Der har været en række ændringer i USA's immigrationslovgivning (Bilag 2), men den første begrænsning om indvandring kom først i 1875. Før dette var indvandring adskilt mellem statsborgerskab og naturalisering. I 1875 kom den første effektive lov om indvandring, The Page Act of 1875, der primært omhandlede asiater og deres umoralske grundlag for at være i landet. Oprettelsen af loven var påvirket af den store indvandring af kinesiske mænd, som begyndte at... Køb adgang for at læse mere

DIO synopsis: Amerikansk immigrationspolitik & Barack Obamas reform

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.