DIO om Spaniens position som velfærdsstat i Spansk og IØ

DIO om Spaniens position som velfærdsstat i Spansk og IØ

DIO synopsis i Spansk A og International Økonomi A om velfærdsstaten og konkurrencestaten og med fokus på Spanien som velfærdsstat.

Opgaveformulering
Hvad er en velfærdsstat? Hvordan hænger staten sammen med velfærden og hvor stor en rolle spiller staten? Kan et lands kulturprofil have en betydning for velfærdsstaten og statens indflydelse på velfærden?

Et land, som har været hårdt ramt af finanskrisen, er Spanien. Hvordan har krisen påvirket Spaniens position som velfærdsstat. En analyse af økonomiske nøgletal fra Spanien vil prøve at besvare denne problemstillingen.

Med hjælp fra kvantitative, kvalitative og den hermeneutiske metode vil de andre problemstillinger prøve at blive belyst.

Indhold

Indledning og problemformulering 1
Velfærdsstat 2
Spaniens position som velfærdsstat 3
Spaniens kulturprofil 7
Metode 8
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Spaniens position som velfærdsstat:

Den analytiske del af Spaniens position som velfærd vil blive gennemgået i den mundtlige fremlæggelse. I den mundlige fremlæggelse vil der analyseres på de enkelte kvantitative analyser med fokus på formidling af dataene. I denne del vil der blive konkluderet på, hvad de enkelte kvantitative analyser betyder , og hvordan Spaniens position som velfærdsstat er.

Spanien høre under den centraleuropæiske velfærdsmodel. Spanierne betaler 24% i skat lige meget deres indkomster. Spanierne skal også betale for pensionsforsikring, sygdomsforsikring, arbejdsløshedsforsikring osv. Det er ikke noget regeringen dækker. Det vil altså sige, at den der tjener mest får også mere optjent til fx en pensionsopsparing. Der dog et system, som hjælper de fattigste og de får en lille ydelse af staten.

Det er en slags kontanthjælp. Derudover betaler Spanierne kun 10-21% i moms, alt afhængig af hvilket produkt det er. I Spanien er bilafgifterne meget billigere og vægtafgiften findes stort set ikke. Spanien har til gengæld, ligesom her Danmark, gratis adgang for alle til sygehus, indlæggelse og medicin. Disse oplysninger for en til at stille spørgsmålet; Hvordan opnås velfærd i Spanien?

Spanien er et af de lande i Europa, som har været hårdest ramt af finanskrisen. I 2013 var der 6,2 mio. arbejdsløse. Det var 27,16% af hele befolkningen . I dag er arbejdsløsheden faldet en smule og ligger på 24%. Der er nu 4,4 mio. arbejdsløse i Spanien . Hele nationen er enige om, at arbejdsløsheden er er problem. Hele 75% af spanierne mener, at arbejdsløsheden er et rigtig stort problem i og for landet .

Et af de demografiske grupper, det er gået hårdest udover er de unge i Spanien. De unge i Spanien har været meget præget af Spaniens svage økonomiske situation. Unge i aldersgruppen 18-25 år har måtte forlade deres familien i en ung alder og rejse til udlandet... Køb adgang for at læse mere

DIO om Spaniens position som velfærdsstat i Spansk og IØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.