DIO om Nigeria i Samtidshistorie B og IØ A

DIO om Nigeria i Samtidshistorie B og IØ A

Problemformulering
Nigeria er blevet relativt fattigere, siger nogen kilder, men hvordan hænger det sammen med, at andre tal viser, at landet er i økonomisk fremgang?
Problemstillinger
- Hvilken betydning har Nigerias tidligere status som koloni, haft for strukturerne i landet?
- Hvilke årsager er der til Nigerias økonomiske udvikling?
- Hvilken konsekvens har den økonomiske udvikling for de gennemsnitlige levevil-kår?
- Er andre internationale aktører med til, at fastholde landet i dets nuværende situa-tion for deres egen vindings skyld?

Lærers kommentar

Eksemplarisk opgave. Dog er monoeksport ikke så simpelt og ikke hele forklaringen. Dette blev dog uddybet til eksamen.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Problemstillinger 1
Fag, metode og teori 1
Empiri 1
Undersøgelsens/synopsens struktur 1
Analyse 2
- hvilken betydning har nigerias tidligere status som koloni, haft for strukturerne i landet? 2
- hvilke årsager er der til nigerias økonomiske udvikling? 2
- hvilken konsekvens har den økonomiske udvikling for de gennemsnitlige levevilkår? 3
- er andre internationale aktører med til, at fastholde landet i dets nuværende situation for deres egen vindings skyld? 3
Konklusion 4
Perspektivering – punkter til videre diskussion 4
• kinas betydning for nigeria? 4
• frihandel eller retfærdig handel? 4
• wto i fremtiden. 4
Refleksioner over metode/teori/fag 4
Litteraturliste/bilag 5
Bilag 1 – nigerias bnp sammenlignet med danmark 6
Bilag 2 – nigerias bnp pr. Indbygger sammenlignet med danmark 7
Bilag 3 – human development index for nigeria 8

Uddrag

Fag, metode og teori
Da problemformuleringen handler om Nigerias økonomiske situation i en globaliseret verden, be-nyttes fagene samtidshistorie og international økonomi for at svare på denne. Samtidshistorie bliver brugt til at redegøre for Nigerias udvikling siden afkoloniseringen samt at holde en kritisk distance overfor de kilder, der benyttes. International økonomi bruges til at arbejde med den videre analyse af årsagerne til Nigerias udvikling, samt hvilke konsekvenser denne har. Hertil vil teorier om udvik-lingskendetegn blive brugt til at belyse relevante udviklingsøkonomiske elementer, hvortil teorier om verdenshandlens udvikling og fordeling, herunder afhængighedsteorier, samt internationale or-ganisationer og handelsteorier blive inddraget. Endeligt vil der være en diskussion om internationale aktørers egeninteresser i landet og om disse er med til at fastholde landet i dets nuværende situation for egen vindings skyld... Køb adgang for at læse mere

DIO om Nigeria i Samtidshistorie B og IØ A

[4]
Bedømmelser
 • 05-03-2014
  Det er en super opgave som har hjulpet mig rigtig meget!
 • 20-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God som inspiration, god formalia og fin struktureret
 • 14-01-2014
  Relavant opgave om nigeria
 • 08-02-2013
  ..............................