DIO: Kina – ny økonomisk stormagt?

DIO: Kina – ny økonomisk stormagt?

DIO synopsis i Samfundsfag B og International Økonomi A om Kina – ny økonomisk stormagt?

Problemformulering
Vil det være muligt for Kina at blive en ny økonomisk stormagt?

Synopsen vil indeholde en indledende beskrivelse af, hvorledes den økonomiske reform har udviklet sig efter 1979 ved Maos død og Deng Xiaopengs overtag af KKP. Herefter vil der blive udarbejdet en makroøkonomisk analyse af Kinas økonomiske udvikling i nyere tid. Afslutningsvis vil der blive udarbejdet diskussion om Kinas fremtidige udvikling og om denne udvikling vil kunne danne grundlag for en ny økonomisk stormagt.
Opgaven følger blooms taktonomiske niveauer og indeholder ydermere et metode- og refleksions afsnit.

Lærers kommentar

Flot opgave, med et pragteksemplar af metode- og refleksionsafsnit.
Rigtig flot analysedel.

Elevens kommentar

I den beskrivende del, kunne man have gjort opmærksom på befolkningens manglende indflydelse på kina - da kina stadig er et kommunistisk land og dermed har befolkningen ikke meget at skulle have sagt.

Indhold

1.1 Indledning og problemformulering 2
1.2 Udvikling af den økonomiske reform efter Deng Xiaopeng 2
1.3 Makroøkonomisk analyse af Kina (Se bilag 1) 3
1.4 Kinas fremtidige udvikling 4
2.1 Konklusion 5
3.1 Refleksionsafsnit og metodeovervejelse 5
4.1 Litteraturliste 7

Bilag 1: Kinas økonomiske nøgletal 1980-2010
Bilag 2: Gini-koefficienten i Kina
Bilag 3: Punkter der uddybes til mundtlig eksamen

Uddrag

1.1 Indledning og problemformulering
Overemnet ”globalisering” ligger til grundlag for opgaven. Kina er et land, som gennem de sidste 30 år i sin reformtid har udviklet sig markant på det økonomiske område. Kina er i catch up-fasen og forventningerne til Kinas økonomiske vækst i fremtiden er stor. Landet er blevet vurderet, af bl.a. IMF, til at overtage USA's økonomiske position i 2016. Kina er på det økonomiske område et robust land og har bl.a. klaret sig gennem finanskrisen uden store tab. Siden Maos død og Deng Xiaopengs overtagelse af KKP i 1979 har der været økonomiske reformændringer, som har haft stor betydning for den udvikling, som Kina har gennemgået de sidste 30 år. Vil det dermed være muligt, for Kina at opnå status som ny økonomisk stormagt?

Følgende spørgsmål ligger dermed til grundlag for min problemformulering:
Vil det være muligt for Kina at blive en ny økonomisk stormagt?
Synopsen vil indeholde en indledende beskrivelse af, hvorledes den økonomiske reform har udviklet sig efter 1979 ved Maos død og Deng Xiaopengs overtag af KKP. Herefter vil der blive udarbejdet en makroøkonomisk analyse af Kinas økonomiske udvikling i nyere tid. Afslutningsvis vil der blive udarbejdet diskussion om Kinas fremtidige udvikling og om denne udvikling vil kunne danne grundlag for en ny økonomisk stormagt... Køb adgang for at læse mere

DIO: Kina – ny økonomisk stormagt?

[14]
Bedømmelser
 • 20-11-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Jeg har brugt opgavens struktur som inspiration, og skrevet om samme emne (Kinas økonomiske udvikling) dog set i et andet perspektiv.. Fik 10 for den, hvilket må berette om lærernes forskellige holdninger til en opgave. Jeez.
 • 16-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god inspiration! Den har hjulpet mig med at finde ud af hvordan min DIO-opgave skal opbygges! Kunne dog være en god idé at slette personens CPR nr. !!
 • 26-01-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Beskriver Kina meget godt
 • 02-03-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ok opgave, ikke til så stor hjæp