DIO om globalisering og klimaforandringer og analyse af Obama tale

DIO om globalisering og klimaforandringer og analyse af Obama tale

Her finder du en DIO synopsis i Engelsk A og International Økonomi B om "Globalisering - Ulighed og afhængighed" med underemnet "Klimaforandringer".

Problemformulering:
Vi vil redegøre for udviklingen i CO2 udslippet i USA

Yderligere vil vi analysere Obamas tale om klimaforandringer fra 3. august 2015(Remarks by the President in Announcing the Clean Power Plan), ved at benytte Toulmins argumentationsanalyse samt en retorisk analyse, med fokus på appelformer.

Til sidst vil vi vurdere hvilke konsekvenser udviklingen i CO2 udslippet har haft, og hvilke konsekvenser en fortsat stigning i CO2 udslippet vil få for fremtiden.

Lærers kommentar

Meget struktureret og velformuleret synopse, samt gode pointer til fremlæggelsen.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Udviklingen af USA's CO2 udslip 4
Analyse 5
Toulmins argumentationsanalyse 5
Retorisk analyse  appelformer 5
Konklusion og vurdering 6
Kilder 7
Websider 7
Bøger 7
Bilag 8
Bilag 1: Graf, udvikling i CO2, mio. tons, USA 8
Bilag 2: Graf, udvikling i CO2, tons pr. Indbygger USA 8
Bilag 3: Præsident Barack Obamas tale: Announcing the Clean Power Plan 9

Uddrag

Indledning
Klimaforandringer er et relevant emne fordi det er noget der påvirket os alle her og nu. Det er et emne der diskuteres meget i medierne. Klimaforandringer er ligeledes noget der er højt på dagsordenen hos regeringerne rundt omkring i verden. Da USA er et af de lande i verden der udleder mest CO2 er det afgørende at deres præsident fremlægger den klimaplan.

Metode
Med udgangspunkt vores problemformulering vurderede vi, at metoderne i henholdsvis engelsk og international økonomi, ville være oplagte at arbejde ud fra. I engelsk har vi benyttet os af Toulmins argumentationsanalyse samt retorisk analyse, med henblik på etos, patos og logos - begge i forbindelse med vores analyse af Obamas tale om klimaforandringer fra 2015. I international økonomi har vi benyttet os af den kvantitative metode i forbindelse med dataindsamling, af data omkring udviklingen i CO2 udslippet i USA. Ligeledes har vi benyttet os af kildekritik, da vi har forholdt os kritisk til de kilder vi har anvendt, og hvorvidt de er troværdige.

Udviklingen af USA's CO2 udslip
USA er en særdeles vigtig brik i kampen om fremtidens klima, da landet har det absolut højeste CO2 udslip pr. indbygger. Det er altså nødvendigt for USA at mindske deres CO2 forbrug for, at standse de nuværende klimaforandringer.

I årene 1980 til 1990 er det overordnede CO2 forbrug steget, fra 4.718 mio. tons til 4.861 mio. tons (Bilag 1), udover dette er forbruget pr. indbygger dog faldet betydeligt, fra 20.8 mio. tons til 19,5 mio. tons (Bilag 2)... Køb adgang for at læse mere

DIO om globalisering og klimaforandringer og analyse af Obama tale

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DIO om globalisering og klimaforandringer og analyse af Obama tale.