DIO rapport: Finanskrise før og nu

DIO rapport: Finanskrise før og nu

DIO rapport i Samtidshistorie B og International Økonomi A om finanskrisen i 1930'erne og finanskrisen omkring 2008.

Indhold

Indledning 2
Redegørelse af krisen i 1930'erne 3
Krisens optakt 3
Wall Street kraket 4
Sorte tirsdag 4
International påvirkning 5
Vejen ud 5
Analyse af nuværende finanskrise 6
Årsag til finanskrisen 6
Subprime-lånene 6
Det egentlig subprime problem 7
Konsekvenserne af finanskrisen 7
Offentlige virkemidler 8
Vurderende sammenligning af de to kriser 9
Internationale organisationer 9
Konklusion 11
Refleksion 12
Litteraturliste 14
Websider: 14
Andet tekstmateriale 14
Bilag 1 15
Bilag 2 16
Bilag 3 17
Tro og Love erklæring: 18

Uddrag

Indledning
I 1930'erne var der en verdensomspændende økonomisk depression grundet blandt andet Wall Street kraket i 1929. I dag har vi fået en ny finanskrise, hvilket jeg har valgt at tage fat i. Jeg vil først redegøre for krisen i 1930'erne og komme ind på de væsentlige årsager til datidens krisestart, og til hvordan folk opfattede dagene i oktober 1929. Samtidig vil jeg finde ud af hvilken international påvirkning 1930'er krisen havde og hvordan den spredte sig til resten af verden, samt konkludere hvordan de løste problemet.

Derefter vil jeg tage fat i vores nuværende finanskrise og finde den grundlæggende årsag/årsager til en så massiv krise verden over, og finde baggrundsviden om de subprime der blev lavet i USA. Ud fra disse oplysninger vil jeg finde konsekvenserne af denne globale krise og se krisen betyder for private borgere samt store virksomheder og staten, i den sammenhæng vil jeg også se hvad man i dag har gjort for at give krisen et modspil.

Efter at have fundet oplysninger om begge kriser vil jeg lave en vurderende sammenligning af begge kriserne og finde ud af om vi går ind til en ligeså stor depression nu, som i 1930'erne og i den sammenhæng finde ud af grunde der kan afkræfte eller bekræfte dette. Til slut vil jeg lave en konklusion af mine iagttagelser.

Jeg har valgt at inddrage fagene samtidshistorie som er et humanistisk fag, og derfor bygger på hermeneutisk metode, som går på selve tolkningen og forståelse af tiden i 1930'erne. Samt international økonomi som der beskriver den økonomiske status, og bygger på talmaterialet og teorier og er derfor mere deduktiv og positivistisk orienteret. Samtidshistorie har altså kommet med meget af det redegørende for 1930'erne, mens international økonomi vil tage mere hånd om den økonomiske del i analysedelen, men også supplement til forståelsen af 1930'erne og opgaven vil hovedsageligt bestå af empiri.

Redegørelse af krisen i 1930'erne

Krisen i 1930'erne er gået over i historiebøgerne som den mest omfattende økonomiske krise. Krisen betegnes som symbol på den dybeste krise verdensøkonomien nogensinde har haft. Da man først troede at alt gik godt efter en økonomisk hård første verdenskrig, blev alt vendt op og ned på meget kort tid – og med krakket på Wall Street vågnede samtlige aktieejere op til et tab på mange milliarder dollars, hvilket skabte voldsom panik blandt mange aktieejere. Kun få nåede at rede deres opsparing, mens størstedelen mistede alt. Denne torsdag den 24. oktober 1929 blev det en realitet, at man gik en voldsom økonomisk krise i møde.

Krisens optakt
Økonomien for USA var endelig begyndt at se bedre ud efter at første verdenskrig havde taget meget hårdt .... Køb adgang for at læse mere

DIO rapport: Finanskrise før og nu

[17]
Bedømmelser
 • 15-12-2010
  Der står i opgaven "Ekspansiv Finans politik spillede ikke nogen større rolle. Den ekspansive finanspolitik var egentlig det daværende præsident Franklin D. Roosevelts ville have indført ved hans New Deal. Med at få flere penge ud i samfundet, end samfundet fik ind ved skatter. Staten skulle faktisk overskride sine budgetter. Dette blev dog ikke den bedste løsning, men gav god fremgang. " Du forklarer ikke hvorfor at det ikke blev den bedste løsning? Og kilden til denne påstand er angivet som "leksikon.org?. Dette leksikon er farvet af kommunistiske forfattere.
 • 16-09-2010
  Giver et godt indblik i finanskrisen
 • 26-03-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave og god inspiration til egen opgave.
 • 25-03-2014
  fint og dejligt overblik