DIO om det danske velfærdssamfund

DIO om det danske velfærdssamfund

DIO rapport i Samfundsfag C og International Økonomi A om det danske velfærdssamfund.

Opgaveformulering

Vi vil gøre rede for den danske velfærdsmodel, idet vi påpeger stærke og svage sider ved modellen. Vi vil gøre rede for, hvordan den danske model påvirker de samfundsøkonomiske mål i Danmark.
Vi vil vurdere – med udgangspunkt i relevant statistisk materiale – hvilke udfordringer Danmark står overfor anno 2011, med hensyn til de offentlige finanser og kommentere disse udfordringer i relation til finanskrisen.
Danmark er præget af finanskrise, stigende ældrebyrde, indvandring og miljøproblemer. Vi vil diskutere mulighederne for at opretholde vel-færdssamfundet under indtryk af disse aktuelle opgaver.

Lærers kommentar

Den nævnte ikke de positive sider ved indvandring. Ellers var den god, men manglede mere indhold fra politik.

Indhold

Indhold
Begrundelse for valg af emne 2
Det danske velfærdssamfund 2
Den danske velfærdsmodel 2
Svage sider ved den danske velfærdsmodel 3
Stærke sider ved den danske velfærdsmodel 4
De samfundsøkonomiske mål 4
Økonomisk vækst 4
Fuld beskæftigelse 5
Overskud i handlen med udlandet 5
Lav inflation (stabile priser) 5
Ligevægt (overskud) på de offentlige finanser 5
Rimelige sociale forhold for alle 6
Hensyn til miljøet 6
Porters diamant 6
Produktions faktoren 6
Firmastrategi, struktur og rivalisering 7
Efterspørgselsforhold 7
Beslægtede virksomheder og underleverandør 7
Konflikter i samfundet 8
Arbejdsløshed 8
Miljø 9
Finanskrisen 10
Stigende ældrebyrde 11
Indvandring 11
Løsningsforslag 12
Konklusion 13
Kildefortegnelse 14
Bilag 15

Uddrag

Begrundelse for valg af emne
I dag er det tit emner som finanskrise og velfærdssamfund der er oppe i medierne, og det præger meget vores hverdag i dag og også for fremtiden. Derfor har vi valgt emnet.

Det danske velfærdssamfund
I dag er det danske velfærdssamfund præget af finanskrise, stigende ældrebyrde, indvandring og miljøproblemer. Ved en velfærdsstat forstår vi, at staten tager et medansvar for en del af borgernes velfærd. Kendetegnet ved et velfærdssamfund er, at de svage i samfundet, de syge, de handicappede, de arbejdsløse, de gamle osv., er sikret rimelige levevilkår . De fleste vestlige demokratier vil erklære sig som velfærdssamfund, men det danske velfærdssamfund er meget mere omfattende og dybtgående fænomen end blot det at sikre de svage. Det kan gøres på forskellige områder og på forskellige måder. Det er ikke blot staten, som har medvirket til, at vi har velfærd men også kommuner, lokale offentlige instanser, mindre selvskabte organisationer samt menneskers daglige samliv og samvirke.

Den danske velfærdsmodel
Der findes tre forskellige velfærdsmodeller :
• Den skandinaviske velfærdsmodel (den universelle)
• Den centraleuropæiske velfærdsmodel (den kontinentale model eller forsikringsmodellen)
• Den liberale velfærdsmodel (den residuale eller den angelsaksiske model)
Vi vil følgende redegøre for den skandinaviske model som vi har i Danmark. Der er et indre sammenhæng mellem de nedenstående punkter, som danner et helhedsbillede af samfundet vi har Danmark :
 Det danske samfund har en stor og veludviklet offentlig sektor med et udbygget sundhedsvæsen, et socialt sikkerhedsnet, et bredt uddannelsessystem og en lang række kulturtilbud.
Hele befolkningen har som princip gratis adgang til de tilbud, som det offentlige yder. Det er endnu lykkedes at fastholde gratisprincippet inden for disse områder.
 Det der er specielt ved den danske velfærdsmodel er princippet om universalisme. Det betyder, at i den danske model gives centrale dele af de offentlige ydelser til alle samfundsborgere i samme situation - uanset indkomster og formue og uanset tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder i vore dage ... Køb adgang for at læse mere

DIO om det danske velfærdssamfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.