DIO om borgerkrigen i Syrien | Samtidshistorie B og IØ A

DIO om borgerkrigen i Syrien | Samtidshistorie B og IØ A

DIO synopsis i Samtidshistorie B og International Økonomi A, som omhandler Syriens historie og landet som helhed, samt redegør for hvordan borgerkrigen i Syrien opstod og hvilken rolle de ledende militære styrkes har haft.

Problemformulering

Hovedspørgsmål
Kan et land som Syrien få styr på sin økonomi efter en så en så katastrofal borgerkrig?

Jeg vil redegøre for hvordan borgerkrigen i Syrien opstod og hvilken rolle de ledende militære styrker har haft. Herefter vil jeg analysere om det er muligt for Syrien at redde sin økonomi ved at sammenligne med Mozambique som også har været i en katastrofal borgerkrig. Sidst vil jeg diskutere hvilken af de militære styrker der ville være bedst for landets fremtidige økonomi.

Lærers kommentar

Lidt for lidt IØ, men ellers god.

Elevens kommentar

Bemærk, der er ikke meget IØ i opgaven, den internationale økonomi del var med i min fremlæggelse.

Indhold

Indledning 2
Hovedspørgsmål og problemformulering 3
Starten på borgerkrigen 3
Analyse af landets økonomi 5
Hvilken militær styrke er bedst for landets fremtidige økonomi 7
Kildeliste 8
Bilag Bilag 1 (Syriens BNP) Bilag 2 (Mozambique's BNP) 10

Uddrag

Indledning
Syrien har været i en blodig borgerkrig siden 2011 og cirka 200.000 Syrere har mistet livet. Den syriske borgerkrig har været på alles tanker især disse dage, da den har drevet over 3,8 millioner mennesker på flugt fra landet. Men hvem er det der kæmper mod hinanden i Syrien og hvorfor? Hvilken rolle spiller den nuværende præsident Bashar al-Assad, hvordan er økonomien blevet påvirket og er der stadig mulighed for at redde den?
Det er disse spørgsmål der har udgjort min problemformulering for denne synopsis.

Metode
Kildekritik – Jeg har i denne synopsis gjort brug af kildekritik. Først og fremmest har jeg under hele forløbet forholdt mig kritisk til hvilken afsender der var på materialet som jeg læste/så. Jeg har i mine kvantitative kilder blandt andet gjort brug af globalis hjemmeside, da jeg anser denne for troværdig og objektiv. Jeg har primært gjort brug af andenhånds kilder, da de oftest er mest objektive. Dog har jeg også brugt beretninger og artikler fra subjektive kilder, men har taget højde for at disse kunne have en bestemt tendens. Jeg har afdækket og dokumenteret virkeligheden ved hjælp af empiriske data. Dette er især gjort i redegørelsen. Jeg har benyttet mig af kvantitative kilder, i form af tal, grafer, statistikker og diagrammer. Jeg har suppleret de kvantitative kilder med kvalitative kilder, hovedsageligt artikler og rapporter. Disse kilder har givet forskellige virkelighedsbilleder, og derfor har jeg lagt meget vægt på indsamlingen af disse kilder.

Starten på borgerkrigen

For at forstå krigen i Syrien ordentligt er det vigtigt først at forstå konflikten mellem de to grene af Islam. For det første består cirka 72% af Syriens indbyggere af Sunni-muslimer mens godt 18% er Shia-muslimer. Konflikten mellem Shia- og Sunni-muslimer stammer helt tilbage fra profeten Muhammeds død i år 623 og i meget korte træk gik konflikten ud på hvem efterkommeren skulle være. Konflikten har stået på lige siden og der vises ingen tegn på at den vil stoppe lige foreløbigt ... Køb adgang for at læse mere

DIO om borgerkrigen i Syrien | Samtidshistorie B og IØ A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.