DIO om Børnearbejde i Indien

  • HHX 3. år
  • DIO (Dansk A, Engelsk A)
  • 10
  • 12
  • 3721
  • PDF

DIO om Børnearbejde i Indien

En DIO opgave om børnearbejde i Indien.

Opgaven indeholder en redegørelse for udviklingen i børnearbejde i Indien fra ca. 1990, herunder lovgivning, nødvendigheden af børnearbejde, samt arbejdsforhold.

Derudover en komparativ analyse af den fiktive kortfilm “Kavi” med dokumentaren “Børnearbejde i Indien” især med henblik på virkemidler, budskab samt en vurdering af effekt.

Til sidst foretages en vurdering af, hvorvidt globaliseringen har haft betydning for børnearbejdets vilkår i Indien, ligesom det diskuteres, hvilke konsekvenser en reel afskaffelse af børnearbejde kan få for Indien.

Studienets kommentar

En meget grundig besvarelse, hvor især den komparative filmanalyse trækker op, da eleven demonstrerer et godt kendskab til diverse filmtekniske virkemidler.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering og problemstillinger 2
Børnearbejdets udvikling indenfor de sidste ca. 20 år 3
Juridiske tiltag fra den indiske regering 3
De indiske børns arbejdsforhold 3
Hvilke arbejdsforhold lider de indiske børn under 4
”Børnearbejde i Indien” og ”Kavi” 4
”Kavi” og ”Børnearbejde i Indien” filmiske virkemidler 4
”Kavi” og ”Børnearbejde i Indien” budskab 5
”Kavi” og ”Børnearbejde i Indien” effekt 5
Globaliseringens effekt på indisk børnearbejde 5
Konsekvenser for det indiske samfund, hvis børnearbejde bliver afskaffet 6
Metode 6
Konklusion 7
Litteraturliste 9
Bilag 1 10
Bilag 2 11
Bilag 3 12

Uddrag

Indledning
Børnearbejde er når et barn udfører arbejde som er psykisk, fysik eller moralsk belastende for barnet. Det forekommer forsat i vid udstrækning i 3. verdenslande, trods den øgede opmærksomhed på børns ret til at gå i skole og til uddannelse. Indien, som er landet jeg har fokus på i min opgave, overgår alle andre tredjeverdens lande med hensyn til anparten af børnearbejde. I Indien udfører 12 millioner børn arbejde som er tiltænkt voksne og som risikerer at påføre dem udviklings – og helbredsmæssige problemer. Til trods for store inden- og udenlandske indsatser med henblik på at nedbringe børnearbejde, forbliver det et stort socialøkonomisk problem, som også vi i den vestlige verden bør konfrontere os selv med. I bestræbelsen på at blive en af verdens nye stormagter, må Indien ikke glemme at tage vare på den kolossale fattigdom, som er betingelsen for størsteparten af befolkningen, og som er den væsentligste årsag til at børnearbejde fortsat udgør et stort samfundsmæssigt problem. Således er min overordnede problemstilling, at belyse hvilke samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle aspekter der er indeholdt i begrebet børnearbejde og hvilken indflydelse globaliseringen har haft på børnearbejde i Indien?... Køb adgang for at læse mere

DIO om Børnearbejde i Indien

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DIO om Børnearbejde i Indien.