Versaillestraktaten og dens konsekvenser for Tyskland

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 10
  • 2679
  • PDF

Versaillestraktaten og dens konsekvenser for Tyskland

Større opgave om Versaillestraktaten skrevet i Historie A.

Problemformulering:
Er Versaillestraktaten skyld i nye tyske aggressioner og dermed anden verdenskrig?

- Redegør for 1. verdenskrigs og Versaillestraktatens konsekvenser for Tyskland samt den nazistiske udvikling i landet
- Analyser med den kildekritiske metode kildeteksterne: J.M Keynes og freden og Mein Kampf, Vol. II, Kapitel VI
- Diskuter fejltrinene i Versaillestraktaten og andre politiske fejltrin i mellemkrigsårene, og pointer til sidst hvad vi kan lære af Versaillesfreden

Lærers kommentar

Få skønhedsfejl med kildehenvisning/stilistik.
Kritik af opgaven: I problemstilling 2 analyseres Mein Kampf, men kildekritikken er sprunget over.

Indhold

1. Indledning s.3
2. Materiale og Metode s.3
3. Redegørelse s.4
3.1 Tysklands situation efter våbenhvilen s.4
3.2 Versaillestraktaten s.4
3.3 Tysk reaktion s.5
3.4 Hitlers vej til magten s.6
3.5 Delkonklusion s.6
4. Analyse s.6
4.1 Kildekritik af kildeteksten: J.M. Keynes og freden s.7
4.2 Analyse af kilde: Mein Kampf, Vol. II, kapitel VI s.7
4.3 Delkonklusion s.8
5. Diskussion s.8
5.1 hvad kan vi lære af Versailles-traktaten? s.9
5.2 Delkonklusion s.9
6. Konklusion s10
7. Perspektivering s10
8. Litteraturliste s11

Uddrag

1. Indledning
Ved fredsslutningen efter første verdenskrig fastslår de sejrende magter med Versailles-traktaten, vilkårene for freden med Tyskland. Men kravene til Tyskland efterlod landet forbitret. Det er nærliggende at kunne mene, at de efterløbende nazi-tyske aggressioner kunne have været forebygget her.
Problemformuleringen lyder: Er Versailles-traktaten skyld i nye tyske aggressioner og dermed anden verdenskrig?
Der redegøres for krigens og Versailles-traktatens konsekvenser for Tyskland samt den nazistiske udvikling i Tyskland. Herefter vil jeg på baggrund af kildekritisk analyse af de udvalgte kilder undersøge reaktionerne på Versaillestraktaten. Til slut vil jeg diskutere fejltrinene i Versailles-traktaten og andre politiske fejltrin samt pointere hvad vi kan lære af freden.

2. Afgrænsning og Materiale
Da afslutningen af 1. verdenskrig med Versaillestraktaten oftest betragtes som et forstadie, eller i hvert fald en væsentlig delårsag til 2. Verdenskrig, og det også har været mit udgangspunkt for denne opgave, har jeg som en naturlig del af arbejdet søgt viden i værker om årsagerne til 2. Verdenskrig. Tanken har strejfet mig, at der ligger helt andre årsager til grund for 2. Verdenskrig, der ikke involverer fredstraktaten fra Versailles. Det viste sig imidlertid for omfattende at finde eventuelle værker med andre synspunkter på den sag. Jeg har derudover været nødsaget til at vinkle opgaven og præcisere problemformuleringen til at fokusere på fredens indflydelse på kun den tyske befolkning, samt kritikken af Versaillestraktaten og Hitlers udnyttelse af Versaillestraktaten på hans vej til magten. Dette udelader vigtige spørgsmål som USA, sikkerhedspolitik og folkeforbundet, desværre.

3. Situationsredegørelse
Hovedafsnittet redegør for Tysklands situation efter første verdenskrigs våbenhvile og redegør kronologisk efterfølgende hvordan Versaillestraktaten, tyske reaktioner og Hitlers egne ambitioner endte med at Tyskland fik sin fører.

3.1 Tysklands situation ved våbenhvilen
Tyskland havde øst ud deres mænd og velstand i krigen, og var nu et dybt forarmet Tyskland. Under krigen var hungersnøden vokset til et katastrofalt niveau, samtidig med at civilbefolkningens rationer skulle sænkes, da flådeblokaden fortsat var håndhævet. ”Vi er alle ... Køb adgang for at læse mere

Versaillestraktaten og dens konsekvenser for Tyskland

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.