Unge i 1950'erne & Rend mig i traditionerne

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 10
  • 10
  • 2315
  • PDF

Unge i 1950'erne & Rend mig i traditionerne

Her finder du en større opgave i Dansk om ungdommen i 1950'erne med udgangspunkt i en analyse og fortolkning af Leif Panduros roman "Rend mig i traditionerne". Der er lagt særlig vægt på hovedpersonen Davids psykiske udvikling og hans forhold til omverden. Opgaven indeholder en diskussion af, hvordan normalitetsbegrebet har ændret sig siden 1950'erne.

Studienets kommentar

En god og omhyggelig romananalyse. Der er dog et par formelle problemer med opgaven, fx mangler der en konklusion og henvisninger til sekundærlitteraturen.

Indhold

1. Indledning
2. Redegørelse
3. Analyse og fortolkning
3.1. Komposition
3.2. Fortællerforhold og sprog
3.3. Davids psykiske udvikling og forhold til omverdenen
4. Diskussion
5. Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil jeg fordybe mig i romanen ”Rend mig i traditionerne” af Leif Panduro, hvor jeg vil fokusere på normalitetsbegrebet, og hvordan det kan påvirke unge mennesker. Jeg vil fokusere på Davids sindstilstand, og hvordan hans omgivelser påvirker ham. Jeg vil analysere komposition, fortællerforhold og Davids psyke. Jeg vil betragte Davids årsager til nervesammenbrud, og diskutere normalitetsbegrebet og hvordan det har ændret sig siden 1950'erne.

Redegørelse
I 1950'erne blev der ikke rigtig lagt opmærksomhed på når man gik fra barn til voksen. Det var mest noget, man kunne læse om i biologibogen. Som regel skulle man gå i fars fodspor, uden brok og jammer. Det var stadig lovligt at straffe børn med pisk eller smæk, så børn og unge havde ikke de samme muligheder for at gøre modstand som i dag. Det var manden der tjente pengene, og kvinden der var hjemme og passede børn og gjorde rent. Det lagde selvfølgelig et stort pres på begge køn, at skulle leve op til disse roller. Man satte ikke spørgsmålstegn ved tingene, men man blev opdraget med rationalitet og fornuft. ”Nye impulser blev betragtet som en trussel, og de unge, som måtte finde behag i det nye, opfattede man som vildledte ofre, der skulle underkastes myndig vejledning.” . Da leveforhold og status blev bedre i 1950'erne, og der var stor boligmangel, blev de unge for det meste boende hjemme, til de var 19 år. De ventede med at blive voksne, og begrebet ”teenager” oprindeligt... Køb adgang for at læse mere

Unge i 1950'erne & Rend mig i traditionerne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.