The Great Depression

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 12
  • 13
  • 4533
  • PDF

The Great Depression

Større opgave i Historie om krisen i 1930'erne, også kaldet The Great Depression.

Problemformulering

Jeg vil kort redegøre for udviklingen i USA fra ''de gyldne tyvere'' frem til børskrakket i 1929 samt de efterfølgende år.

Dernæst vil jeg analysere hhv. Hoover og Roosevelts krisepolitik med henblik på at vurdere effekten heraf.

Til sidst vil jeg perspektivere til den nuværende krisepolitik i USA.

Lærers kommentar

Perspektiveringen og specielt konklusionen var en smule for meget ''free-style''. Ellers generelt nogle spændende synspunkter med formalia i på plads.

Indhold

1. Indledning 3
1.1 problemformulering 3
1.2 metode 3
2. Redegørelse for ''the great depression'' 4
2.1 de gyldne tyvere 4
2.2 forvarsler 5
2.3 sorte torsdag og sorte tirsdag - børskrakket 6
2.4 krisens konsekvenser 6
3. Analyse af den amerikanske (krise)politik 8
3.1 politikken under præsident hoover og præsident roosevelt 9
3.2 new deal 10
3.3 effekten af new deal 11
4. Perspektivering til den nuværende amerikanske krisepolitik 12
5. Konklusion 13
6. Litteraturliste 14

Uddrag

1. Indledning
''The Great Depression'' ligger navn til, hvad der blev den største krise i verdensøkonomien nogensinde – børskrakket i USA i år 1929. I min opgave, vil jeg belyse hvad det reelt var der forårsagede denne depression med specielt henblik på regeringens politik.
Der kan stilles mange spørgsmål til emnet. Er der eks. på nogen måde en sammenhæng mellem krisen i 1930'erne og 2. verdenskrig? Hvordan kunne et børskrak medføre så voldsom en krise – hvilke andre faktorer havde indflydelse? Kunne den være undgået?

1.2 Metode
I min opgave vil jeg benytte mig af objektive kilder der beskriver krisen samt politikken fra 1920'erne og frem til starten af 2. verdenskrig for dernæst at analysere den egentlige effekt.
Jeg vurderer mine kilders troværdighed ud fra hvorvidt det er afhængige kilder (på den ene eller anden måde støttet af eks. staten) eller om kilden er uafhængig – jeg vil fokusere på de afhængige. Kildernes troværdigheden begrundes samtidig med at de skal være godkendt af bl.a. historikere. Jeg vil benytte mig af flere forskellige kilder, for at opnå det størst mulige overblik og vurdere de reelle årsager til krisen og efterfølgende effekten.

2. Redegørelse for ''The Great Depression''
2.1 De gyldne tyvere
For at forstå børskrakket i 1929 og den efterfølgende store depression er det vigtigt samtidig at forstå, hvad der skete i årene op til krisen. I USA var specielt bilindustrien, men generelt set forbrugsvarer årsagen til den store vækst. Det samme gjaldt radioen og grammofonen som også var med til ikke blot at skabe vækst i produktionen, men samtidig åbnede det en mulighed for vækst i nye industrier som eksempelvis Hollywood.
1920'erne var altså præget af en enorm teknologisk udvikling, hvilket var med til at skabe en udpræget optimisme.
Denne optimisme oplevede man også på aktiemarkedet, med voksende aktiekurser som kun så ud til at fortsætte. Faktisk var den generelle opfattelse, at hvis man ville være sikker på en vis fortjenesten, skulle man blot købe aktier. Den voksende økonomi ville dernæst klare re-sten... Køb adgang for at læse mere

The Great Depression

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.