Synet på slaver i Romerriget

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 10
 • 11
 • 3190
 • PDF

Synet på slaver i Romerriget

Større opgave i Historie om romernes syn på slaver i Romerriget.

I opgaven undersøges det, hvilket syn datidens samfund havde på slaverne, og hvorfor de havde det syn.

Først redegøres for slavernes forhold, arbejdsfordeling og muligheder.

Herefter analyseres to kilder for at finde ud af, hvilket syn på slaver, der prægede samfundet.

Til sidst i opgaven er der en diskussion, hvor slaverne i Romerriget sammenlignes med slaverne i 1800-tallets USA for at finde ud af, hvordan og hvorfor de adskilte sig.

Studienets kommentar

Opgaven er meget flot både i forhold til indhold, sprog og opbygning. Dog er analysen af de historiske kilder for kortfattet, og der mangler citater. Vurdering: 10 pil op.

Indhold

1. Indledning 3
2. Redegørelse 3
2.1 Slavernes arbejdsfordeling 3
2.2 Slavernes status 4
2.3 Slavernes muligheder 5
3. Analyse 6
3.1 Analyse af ”Seneca om slaver og slaveri” 6
3.2 Analyse af ”Om en godsejers opgaver” 7
3.3 Diskussion 8
3.4 Kort redegørelse om amerikansk slaveri 8
3.5 Kan slaver i Romerriget sammenlignes med slaver fra 1800-tallets USA? 8
4. Konklusion 9
5. Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
I Romerrigets storhedstid var slaver en vigtig del af samfundet. Man fandt dem over alt i Romerriget. På landet, hvor de høstede markerne, i byerne, hvor de gjorde livet sødere for deres ejere, i minerne, hvor de svedende brød sten og i kejseren palads, hvor de tjente direkte under kejseren af Rom.
Jeg vil i denne opgave undersøge, hvilket syn datidens samfund havde på slaverne, og hvorfor de havde det syn. Jeg vil først redegøre for slavernes forhold, arbejdsfordelinger og muligheder. Herefter vil jeg analysere to kilder for at finde ud af, hvilket syn på slaver, der prægede samfundet. Til sidst vil jeg i min diskussion sammenlige slaverne i Romerriget med slaverne i 1800-tallets USA for at finde ud af, hvordan og hvorfor de adskilte sig.

2. Redegørelse
2.1 Slavernes arbejdsfordeling
I Romerriget var der mange forskellige erhverv, der blev betjent af slaver, men groft sagt kunne slaverne opdeles i to roller: landbrugsslaver og byslaver. Der var slaver over alt i Romerriget både på landet og i byerne. Der var dog stor forskel på landrugsslaver og byslavers jobfordeling, muligheder og levevilkår .

Landbrugsslaver havde generelt en lavere social status end slaverne i byerne og udførte mere fysisk krævende arbejdet. Landbrugsslaverne i Romerriget kan igen deles ind i to forskellige arbejdsgrupper: agerbrug og kvæghold. Slaverne, der arbejdede med kvæghold levede i forhold til de slaver, der arbejdede med agerbrug, et relativt frit liv. De tilbragte ... Køb adgang for at læse mere

Synet på slaver i Romerriget

[1]
Bedømmelser
 • 18-06-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  jeg er kommet op i historie, så denne her var rimelig lækker!