Slavernes frigivelse og Peter von Scholten

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 12
  • 13
  • 3949
  • PDF

Slavernes frigivelse og Peter von Scholten

Dette er en større opgave om slavernes frigivelse på De Dansk-Vestindiske øer i 1848. Opgaven er skrevet i Historie. Den fokuserer særligt på generalguvernør Peter von Scholtens rolle i frigivelsen af slaverne.

Problemformulering

Hovedspørgsmål:
- Hvilken rolle spillede generalguvernør Peter von Scholten i frigivelsen af slaverne?

Bispørgsmål :
- Hvorfor gjorde slaverne oprør i 1848?
- Hvilke andre personer spillede en rolle i slaveoprøret og derefter slavernes frigivelse?
- Hvordan var det at være slave på St. Croix før frigivelsen?
- Hvilke regler blev indført før den endelige frigivelse af slaverne i 1848?

Studienets kommentar

Grundig og velformuleret opgave med relevante vinkler og kildekritik. En bedre indledning kunne ønskes, hvor problemformuleringen skrives ind i selve indledningen.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hovedspørgsmål 3
Bispørgsmål 3
Peter von Scholten - vejen til generalguvernørposten 4
Slavernes vilkår 5
”Friseddel” og rettigheder 5
Grænser, ejendomsret og køb af frihed 6
Skolegang for slavebørn 6
Kongens ”yndlingsidé” 7
Overgangsperioden - ophævelsen af slaveriet er indenfor rækkevidde 7
Vigtige personer i Peter von Scholtens liv 8
Elskerinden 8
Kongen 8
Slavelederen 9
Hårde år 9
Frigivelsen 10
”Now you are free, you are hereby emancipated” 11
Efter frigivelsen 11
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om slavernes frigivelse på St. Croix i 1848, da jeg synes, det er et rigtig spændende emne. Peter von Scholten er en spændende mand, som har haft en stor betydning for Danmark som kolonimagt, og derfor har jeg valgt at specificere min opgave omkring ham og hans rolle i ophævelsen af slaveriet.
Det er hovedsagelig Peter von Scholten, der var generalguvernør på De Dansk Vestindiske Øer, der gav slaverne deres frihed, men der er også andre personer i hans liv, der har spillet en rolle i frigivelsen. Det vil jeg prøve at skildre i denne opgave, samtidig med at jeg vil komme ind på, hvordan det var at leve som slave i tiden umiddelbart op til oprøret.

Slavernes vilkår
Der var ikke få meninger om Peter von Scholtens person. Han blev aldrig rigtig anerkendt blandt plantageejerne på De Dansk Vestindiske Øer, fordi han prøvede at gøre livet bedre for slaverne. Grunden til at planterne i Vestindien var så sure på von Scholten, var de ting han fik trumfet igennem, som gjorde, at de ikke fik lige så stort udbytte af deres slaver som før i tiden. I de år, von Scholten var generalguvernør, blev der gennemført flere ting på øerne. Han ville gerne have en gradvis frigivelse, for derved troede han, at slaverne ville kunne klare sig bedst. Peter von Scholten har altid været vellidt blandt slaverne, for: ”Med Peter von Scholten fik de farvede en ven og fortaler, som gav dem det første håb om en ændret status. Og drømmen om en dag at ændre ordet ufri, som von Scholten indførte i stedet for ordet slave, til fri.” (Gregersen, s. 78)... Køb adgang for at læse mere

Slavernes frigivelse og Peter von Scholten

[1]
Bedømmelser
  • 23-09-2015
    Rigtig fin opgave. God til inspiration