DHO om Rødstrømpebevægelsen

 • STX 1.g
 • DHO
 • 12
 • 12
 • 2684
 • PDF

DHO om Rødstrømpebevægelsen

DHO om Rødstrømpebevægelsen med inddragelse af Vita Andersens novelle: "Søndagen er til at kneppe i" fra 1978 og Rober Naurs artikel: "De vrede unge hustruer: Vi keder os til fortvivlelse" fra Politiken den 18. januar 1959.

Opgaven er en DHO, der er skrevet i både Dansk og Historie.

Problemformulering
Hvad ville Rødstrømperne opnå, hvilke midler benyttede de for at nå deres mål, og hvilken betydning har de haft for ligestillingen i nutidens samfund?

Studienets kommentar

Rigtig god og solid DHO, som formår at kombinere det danskfaglige og det historiefaglige. Velskrevet opgave med god struktur. Kildekritikken i historiedelen kunne været lidt mere dybtgående.

Indhold

Resume: 1
Indledning: 2
Hvem var Rødstrømperne? 2
Hvilken samfundsmæssig situation lå til grund for Rødstrømpebevægelsen? 3
Hvad ønskede Rødstrømperne at opnå? 5
Hvilke midler benyttede Rødstrømpebevægelsen for at nå sit mål? 6
Hvilken betydning har Rødstrømperne haft for ligestillingen? 7
Konklusion: 8
Litteraturliste: 9
Bilag 1 10
Bilag 2 11

Uddrag

Indledning:
I dagens Danmark siger man, at ligestillingen stort set er gennemført, og at forskellen på kvinder og mænds vilkår næsten ikke er til at finde længere. Før kvindefrigørelsen var samfundet indrettet me-get anderledes, end det er i dag. Dengang var det primært manden, der arbejdede, og kvinden, der gik hjemme og passede børnene. Kvindernes lave status blev for meget, de var trætte af den foræl-dede familiemodel, hvor kvinden blev set som marionetdukke og behovsopfylder. Derfor ville kvinderne løsrive sig fra deres undertrykte hverdag i samfundet. På baggrund af dette blomstrede kvindebevægelserne op, anført af den kontroversielle ”Rødstrømpebevægelse”.

Hvad ville Rødstrømperne opnå, hvilke midler benyttede de for at nå deres mål, og hvilken betyd-ning har de haft for ligestillingen i nutidens samfund? Denne opgave vil tage undersøge rødstrøm-pernes baggrund og deres intentioner under kvindefrigørelsen i 1970'erne. Jeg vil først redegøre for Rødstrømpebevægelsen og deres primære funktion. Jeg vil dernæst undersøge den samfundsmæssi-ge situation under kvindefrigørelsen ved at analysere kilden: ”De vrede unge hustruer” fra 1959 af Robert Naur. Derudover vil jeg bruge en danskfaglig analyse til at analysere teksten: ”Søndagen er til at kneppe i” af Vita Andersen fra hendes novellesamling ”Hold kæft og vær smuk” fra 1978. På baggrund af mine undersøgelser vil jeg beskrive, hvorfor det var vigtigt for kvinderne at løsrive sig, og om det er lykkedes.

Hvem var Rødstrømperne?
Rødstrømperne var navnet på medlemmerne af den danske kvindebevægelse, Rødstrømpebevægel-sen. Rødstrømpebevægelsen opererede primært i 1970'erne og i starten af 1980'erne, altså under den periode, der nogle gange bliver kaldt kvindefrigørelsen. Rødstrømpebevægelsen fik sit navn ... Køb adgang for at læse mere

DHO om Rødstrømpebevægelsen

[1]
Bedømmelser
 • 10-12-2017
  Givet af Studerende på 5. år
  Super opgave

Materialer relateret til DHO om Rødstrømpebevægelsen.