Religion i Romerriget

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 21
  • 7183
  • PDF

Religion i Romerriget

Større opgave i Historie om Religion i Romerriget.

Opgaven indeholder en redegørelse for de forskellige religioner i Romerriget, analyse af religionens effekt på hæren og det almindelige liv, undersøgelse af kejserens indflydelse på religionen og til sidst en diskussion af, hvorfor kristendommen blev en statsreligion i Romerriget.

Problemformulering:
Hvilken effekt havde religionen på det romerske daglige liv fra 510 f.Kr. til 325 e.Kr?
- redegøre for de forskellige religioner i den historiske periode fra 510 f.Kr. til 325 e.Kr.
- analysere hvilken indflydelse religion havde i hæren samt i det almindelige liv.
- undersøge hvilken indflydelse kejserne havde på religionen.
- diskutere hvorfor kristendommen blev en statsreligion

Kilder samt litteraturliste er vedlagt i bilag.

Lærers kommentar

- Problemformuleringen besvaret til ypperste.
- Fin afsluttede konklusion.
- Perspektiveringsafsnit er godt og velskrevet.
- Rigtig gode kilder samt kildekritik, men der mangler kildehenvisninger (fodnoter) i selve opgaven.
- Mere af kildekritikken skal placeres i analysedelen i stedet for i bilag.
10 pil op

Indhold

Indledning
Problemformulering
Religioner i Romerriget
Numen
De romerske guder
Mithras-kulten
Isis-kulten
Religionen i dagligdagen
Religionen i hæren
Staten og religionen
Kristendommen
Kristendommens værdier
Forfølgelse af de kristne
Konstantin den Store
Hvorfor kristendommen?
Kristendommen bliver en statsreligion
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om de romerske guder. Det har jeg valgt, fordi jeg altid har haft stor interesse i den antikke mytologi. Jeg synes, det er interessant at se på, hvilken betydning religionen har haft i Romerriget. Grunden til, at jeg har valgt de årstal, er, fordi i 510 f.Kr. blev Rom en republik, og omkring det årstal begyndte romerne selv at have guder i stedet for tro på numen, og i 325 e.Kr. blev kristendommen den fortrukne religion, og derved er der mange romere, der konverterer til kristendommen i stedet for at tro på de gamle religioner. Jeg har også valgt at skrive om kristendommen og diskutere, hvorfor den bliver en statsreligion, fordi jeg mener, at det er centralt for forståelsen af indflydelsen på religionen på det romerske daglige liv.

Religioner i Romerriget
Numen
Før grækernes indflydelse på religionen, mente romerne, at det guddommelige eksistererede i naturen, som en ubestemmelig kraft kaldt numen. De troede, at denne kraft fandtes i alle dagligdagens ting. Før romerne blev civiliserede folk med byerne og lejesoldater, var de landmænd. Og før det var de jægere og samlere. De romerske huse havde tre guder: Forculus for døren, Cardea for hængslet og Limentius for trappestenen. Da grækerne havde kolonier i Syditalien og Sicilien, fik de meget indflydelse på de guder, som romerne tilbedte. I 510 f.Kr. blev Rom en republik og havde selv guder, men da romerne blev introduceret til de græske guder, troede de, at de tilbedte de samme guder under forskellige navne. Et eksempel kunne f.eks. være den mægtigste romerske gud Jupiter og den mægtigste græske gud Zeus. De fandt ud af, at de havde de samme egenskaber og miksede dem sammen under navnet Jupiter. Derfor indførte de et miks af græske guder og gudinder, men tilføjede romerske navne. Fra 510 f.Kr. til slutningen af den 2. puniske krig i 201... Køb adgang for at læse mere

Religion i Romerriget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.