Reformationens årsager og betydning

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 12
  • 15
  • 4831
  • PDF

Reformationens årsager og betydning

Større opgave i Historie, som omhandler reformationen og Martin Luther – med særlig fokus på årsager og betydning.

Problemformulering

Hvad var årsagen til oprøret mod Den Katolske Kirke og hvordan kan vi forstå Luthers rolle i forhold hertil? Inddrag overvejelser om Reformationens betydning på kortere og på længere sigt og om trosskiftet har ændret synet på verdensbilledet.

For, at besvare ovenstående problemstillinger belyses i opgaven følgende 5 emner:

• Den religiøse situation i Europa frem til Reformationens start.
• Martin Luther – en kort beskrivelse
• Reformationen - herunder Martin Luthers rolle.
• Martin Luthers kritik af Den Katolske Kirke.
• Hvilke teorier har trosskiftet åbnet op for, for eftertiden og frem til i dag?

Indhold

1.Indledning 3
1.1 Problemformulering 3
2.Redegørelse 4
2.1 Den religiøse situation i Europa frem til Reformationens start 4
2.1 Martin Luther 6
2.3 Reformationen – herunder Luthers rolle 6
3. Analyse 9
3.1 Analyse af Luthers kritik af den Katolske Kirke 9
3.2 Opgør med Den Katolske Kirkes lære 9
3.3 Opgør med Den Katolske Kirkes status 9
3.4 Opgør med Pavens status og rolle 10
4. Reformationens følger 11
4.1 Som en steppebrand 11
4.2 Hvilke teorier har trosskiftet åbnet op for, for eftertiden og frem til i dag? 12
5. Vurdering 13
6. Konklusion 14
7. Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Emnet for denne opgave er Reformationen og jeg har således valgt kun at skrive i faget historie.

Ordet Reformationen refererer til en religiøs bevægelse, som opstod i 1500-tallets Europa. Den begyndte som et forsøg på at reformere og ændre Den Katolske Kirke, men førte til en større ændring i magtforholdene i Europa og ikke mindst til dannelsen af den protestantiske Kristendom. Reformationens hovedperson var så ubetinget den tyske munk og teolog Martin Luther, som blev bevægelsens ophav og dens bannerfører. Man kan måske gå så vidt at sige, at uden Luther, var der ikke blevet nogen reformation.

Redegørelse
Den religiøse situation i Europa frem til Reformationens start.

Den Katolske Kirke, eller Den Romersk-katolske Kirke stammer tilbage til Kristendommens første tid. Efter dens eget udsagn var apostlen Peter (henrettet i Rom i år 64 e.Kr. ) således den allerførste pave. Efter flere hundrede års forfølgelser af kristne blev Kristendommen i 394 e.Kr. gjort til den officielle statsreligion i Romerriget, - hvorefter forfølgelserne hørte op.
Inden år 1000 var det lykkedes for Kirken at udbrede Kristendommen til det meste af Europa, herunder til Danmark.
I de følgende århundreder frem mod 1500-tallet, arbejdede Kirken ihærdigt på, at udbygge sin magt og status – som det bl.a. kommer til udtryk i det pavelige manifest Dictatus Papae fra 1100-tallet.
I tiden op mod Reformationen ivar størstedelen af Europas befolkninger katolikker, - de få oprør, der havde været, var blevet slået ned med hård hånd. Adskillige havde herved mistet livet på bålet, hele befolkningsgrupper gjort fredløse, andre truet til tavshed.
Kirken havde samtidig opnået en betydelig politisk magt. Mange af de europæiske konger frygtede pavemagten, - ikke mindst fordi Paven, som Guds stedfortræder, havde magt til ikke blot at tilgive synder, men også til at sende mennesker i evig fortabelse.

---

Martin Luther (1483-1547)
Martin Luther var tysk munk, præst, professor og filosof. Han blev født i Eisleben 10. november 1483. Hans familie var fattig, og han blev opfostret under hårde vilkår. Hans far ville have, at han skulle studere jura på universitetet efter at han i 1505 tog en magistergrad i filosofi.
Sommeren samme år blev Luthers sjæl gennemrystet. Han var blevet slået til jorden af et lyn på vej til Erfurt, og i sin angst råbte han, "Hjælp, kære St. Anna, jeg vil blive munk!". Han var så bange for at dø, at selvom de i hans familie aldrig havde været særlig religiøse, bad han Gud om hjælp i denne situation. At være munk, mente man den gang, var med til at vække Guds glæde. Hvis man overholdte de strenge regler,... Køb adgang for at læse mere

Reformationens årsager og betydning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.