Reformationen i Tyskland

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 2606
  • PDF

Reformationen i Tyskland

Større opgave i Historie A, som handler om reformationen og kirkens politiske og økonomiske magt i samfundet. Endvidere behandles Martin Luthers 95 teser, som blev startskuddet til reformationen i Tyskland i 1517.

Lærers kommentar

Det tredje taksonomiske niveau kunne godt være uddybet yderligere.

Indhold

Indledning 2
Redegørelse 3
Den politiske situation i Belgien 3
Hergés liv omkring besættelsen 4
Hergés arbejde omkring besættelsen 6
Analyse 8
Papirmanglen under 2. verdenskrig 8
Drømmeverden og eskapisme 8
Anti-amerikanisme 11
Drømmeverdenen og syndefaldet 13
Antisemitisme 15
Ære og meteorittens undergang 16
Et stykke af meteoritten 17
4 Diskussion 19
Konklusion 21
Bøger 22
Film 22
Internet 22

Uddrag

1. Indledning

I 1517 publicerede Martin Luther 95 teser, der alle kritiserede den katolske kirke og deres misbrug af afladsbreve. Dette blev begyndelsen på en kæmpe konflikt mellem befolkningen og kirken, som vi i dag kalder for Reformationen. Reformationen delte katolicismen op i to trosretninger, den reformerede protestantisme og pave underlagte katolicisme. Reformationen havde en stor rolle for kirkens betydning i samfundet og dens betydning i dag. Jeg har valgt at skrive om reformationen med særligt henblik på kirken, da jeg synes det er interessant at undersøge, hvordan kirken har været og hvordan den er blevet. Da der er en kæmpe forskelle, både økonomisk og politisk.
Jeg vil i denne opgave undersøge, hvilke konsekvenser den lutherske reformation havde for kirkens indflydelse i samfundet i Tyskland.
Dette vil jeg gøre ved først at redegøre for, hvilken rolle kirken havde i samfundet før reformationen. Og hvordan de kunne opnå så høj en samfundsstilling.
Derefter vil jeg kigge på Luthers holdninger og hans indvirkning på reformationen, ved at analysere et selvvalgt uddrag af hans teser og et uddrag af hans skrift ”imod bøndernes røver- og morderbander”.
Også vil jeg lave en vurdering af kirkens rolle i det tyske samfund før og efter den lutherske reformation. Jeg vil undersøge hvilke ting der blev bedre og dårligere i takt med reformationen.

2. Kirkens rolle i samfundet

Politisk magt
I Tyskland i årene omkring 1500 hang stat og kirke tæt sammen. Mange biskopper og abbeder var tillige fyrster over større eller mindre områder. Gejstligheden udtrykte på den måde stor politisk magt, og i det indflydelsesrige kurfyrstekollegium, hvor der bl.a. blev valgt kejsere, var tre ud af syv medlemmer gejstlige. Derfor kunne kirkelige ændringer ikke undgå at have en effekt på samfundsstrukturerne. Kirken spillet også en stor rolle i hverdagslivet og stod centralt placeret – og dog alligevel hævet derover. Det var kirken, der videreførte sandheden om gud til befolkningen, og dermed også skabte menneskelivets rammer. Det meste af samfundets viden var også givet af kirken, derfor var uddannelse og samfundsordningen stærkt præget af kirken. De kirkelige sarkamenter og ritualer forfulgte også det enkelte individ, lige fra døbefont til den kirkelige begravelse.
Der var mange fordele for kirken og dets folk. F.eks. havde kirken sit eget retssystem, og kirkens ansatte skulle ikke betale skatter og afgifter. Disse fordele og kirkens voksende rigdom var på tværs med fyrsternes magtcentralisering.
Økonomisk magt
Ikke kun havde kirken en stor politisk indflydelse i Tyskland, men de havde også en enorm økonomisk fordel. Kirken havde nemlig store jordområder der var spredt rundt omkring i Europa, og en kæmpe indtægt.

... Køb adgang for at læse mere

Reformationen i Tyskland

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.