DHO om rødstrømperne med analyse af "Hvad tænkte egentlig Arendse" og "Lilith"

DHO om rødstrømperne med analyse af "Hvad tænkte egentlig Arendse" og "Lilith"

Dansk/historieopgave om Rødstrømpebevægelsen i 70'erne.

Med denne opgave vil jeg undersøge, hvilken ideologi der udgjorde kernen i rødstrømpebevægelsen, hvad de kæmpede for, hvilke metoder der blev taget i brug for at opnå deres mål, samt hvorvidt de opnåede de ønskede resultater, og hvordan de har haft indflydelse på vores samfund i dag.

Til at belyse dette emne har jeg valgt at analysere to tekster af forfattere, som begge på hver sin måde belyser nogle af de aspekter, jeg gerne vil undersøge.

Den første er romanen ”Hvad tænkte egentlig Arendse?” af Jette Drewsen. Med denne tekst vil jeg via en sociopsykologiske analysetilgang belyse de forskellige former for undertrykkelse i hjemmet, som rødstrømpebevægelsen kæmpede imod, som den kommer til udtryk i samtidens litteratur.

Den anden er rødstrømpesangen Lilith af Eva Langkow, som jeg vil anvende til at belyse rødstrømpernes syn på samfundet og kvinden.

Lærers kommentar

Min opgave var overvejende præget af faget dansk. I historie blev det meget redegørende, fremfor kildekritisk. Der skulle have været mere vægt på historie-fagets metoder.

Indhold

Indledning
Ideologien bag bevægelsen
Rødstrømpebevægelsen – mål og metode
Analyse af ”Hvad tænkte egentlig Arendse?”
Analyse af Lilith
Sejren i hus?
Vurdering,
Litteraturliste
Bilag
Resumer af hovedværkerne
Længere forklaringer

Uddrag

Indledning
Jeg har i denne opgave, hvor de to bærende fag er dansk og historie, valgt at skrive om rødstrømpebevægelsen (RBS) i 70'erne. Jeg har valgt netop dette emne, da jeg betragter mig selv som en spirende feminist, og enhver form for undertrykkelse fanger min interesse og krænker min retfærdighedssans - især det af mit eget køn. Kvinder i dag er i højere grad frigjorte. Vi er ikke bundet af de samme lænker, som vores mødre eller bedstemødre var, derfor ønsker jeg at se nærmere på de kvindekampe, der var med til at bane vej for samfundet i dag, med fokus på de kvindekampe, der blev udkæmpet i 70'erne af rødstrømpebevægelsen. I 1970'erne blomstrede en ny kvindebevægelse op, hvis primære mål var at sikre kvindefrigørelse ved at gøre op med det mandsdominerede samfund og kvindeundertrykkelsen samt bryde med den traditionelle opfattelse af, hvad det vil sige at være kvinde. Denne bevægelse hed rødstrømpebevægelsen. Med denne opgave vil jeg undersøge, hvilken ideologi der udgjorde kernen i rødstrømpebevægelsen, hvad de kæmpede for, hvilke metoder der blev taget i brug for at opnå deres mål, samt hvorvidt de opnåede de ønskede resultater, og hvordan de har haft indflydelse på vores samfund i dag. Til at belyse dette emne har jeg valgt at analysere to tekster af forfattere, som begge på hver sin måde belyser nogle af de aspekter, jeg gerne vil undersøge. Den første er romanen ”Hvad tænkte egentlig Arendse?” af Jette Drewsen. Med denne tekst vil jeg via en sociopsykologiske analysetilgang belyse de forskellige former for undertrykkelse i hjemmet, som rødstrømpebevægelsen kæmpede imod, som den kommer til udtryk i samtidens litteratur. Den anden er rødstrømpesangen Lilith af Eva Langkow, som jeg vil anvende til at belyse rødstrømpernes syn på samfundet og kvinden.

I hovedværker vil der efter citater være et bogstav som fodnote, der nederst på siden vil angive, hvor citatet stammer fra, og der være oplyst strofe og vers eller sidetal og hvor på siden, det står. Hvis jeg giver en længere forklaring til teksten, vil der stå (Bx), som angiver, at forklaringen står bagerst i opgaven som et bilag. Hvis jeg f.eks. kommer med en kortere forklaring eller en kildereference, vil der være et tal som fodnote nederst på siden.

---

Lilith
Sangen ”Lilith” blev skrevet af Eva Langkow og udkom i 1975. Denne sang blev sunget i forbindelse med rødstrømpebevægelsen og skrevet til dette formål. Sangen bliver fortalt af en subjektiv kvindelig 3.-personsfortæller.

Kvinder er i denne sang er skildret på to måder. Der er Lilith, som er en fri fugl og har et stædigt sind, som ikke har tænk sig at føje sig efter mændene i sit liv, men leve sit liv som hun har lyst til. Hun har ikke lyst til at opfylde sit reproduktive formål og lægge sig ned, når Adam er ”parat til skud” og ”(…) bøje nakken/og ydmygt ta' imod min dom”d. Og så er der Eva, som er alt det mændene ønsker, hun skal være: ”En sød lille dukke, der uden at mukke/vil bøje sig i støvet, når han nærmer sig, parat til skud ”e. I den sidste strofe blev linjerne trukket skarpt op, ”Den ene var Lilith, hun var stærk og syndig./Den anden var sin... Køb adgang for at læse mere

DHO om rødstrømperne med analyse af "Hvad tænkte egentlig Arendse" og "Lilith"

[7]
Bedømmelser
 • 15-12-2013
  God opgave! FIn inspirration og henvisninger.
 • 26-04-2014
  Rigigt fin opgave faktisk hjælper en del til at få tankerne igang
 • 24-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Generelt godt hele vejen igennem!
 • 29-10-2014
  Givet af HTX-elev på 3. år
  ikkke som forvvvennnttet

Materialer relateret til DHO om rødstrømperne med analyse af "Hvad tænkte egentlig Arendse" og "Lilith".