DHO om Nutidens sædelige Lighedskrav

DHO om Nutidens sædelige Lighedskrav

Denne DHO beskriver kvindens rolle og vilkår i samfundet under det moderne gennembrud og inddrager forskellige kilder fra perioden. Kilderne er foredraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" af Elisabeth Grundtvig og novellen "Den sidste balkjole" af Herman Bang.

Indhold

1. Indledning 1
2. Kvinders rolle i samfund og ægteskab i det moderne gennembrud 1
2.1 Kvinders vilkår i samfundet 1
2.2 Kvinden i ægteskabet 2
2.3 Sædelighedsfejden 3
3. Analyse af litteraturens syn på kvinder 4
3.1 Analyse af Herman Bang ‘Den Sidste Balkjole' 4
3.2 Den sidste balkjoles fremstilling af kvindens rolle 4
3.3 Analyse af “Nutidens Sædeligheds Lighedskrav” 5
4. Diskution af litteraturens indflydelse på debatten om kvindefrigørelse 6
5. Konklusion 8
Litteratur- og kildeliste 9

Uddrag

Indledning
I det moderne gennembrud levede mænd og kvinder i forskellige verdener. I det offentlige såvel som det private dominerede mændende. Kvinder var undertrykte og ansås ikke som værende selvstændige. Med det moderne gennembruds fokus på at sætte problemer under debat, kom også interessen for kvindernes stilling i samfundet og ægteskabet. Det var under det moderne gennembrud, at kvindernes kamp for alvor startede. Forfatterne diskuterede og skrev om kvindernes vilkår, og dette førte til ‘sædelighedsfejden'. Der blev sat spørgsmålsetgn ved kønsrollerne og kvindens seksualitet. Det var netop litteraturen som blev inspiration og talerør for både kvinder og mænd. Derfor undersøger denne opgave litteraturens indflydelse på kvinders vilkår i det moderne gennembrud. Der redegøres for kvindernes rolle i ægteskabet og samfundet. I en analyse af Herman Bangs ‘Den sidste balkjole' undersøges novellens fremstilling af kvinders vilkår i ægteskabet, samtidigt analyseres ‘Nutidens Sædeligheds Lighedskrav' af Elisabeth Grundtvig. Dette fører over i en diskussion af forfatternes og litteraturens rolle inden for debatten om kvinders seksualitet og rolle i samfundet.

(...)

Analyse af “Nutidens Sædeligheds Lighedskrav”
Nutidens sædelige lighedskrav er et foredrag af Elisabeth Grundtvig i 1887. Foredraget blev også trykt i Dansk Kvindesamfunds ugentlig blad ‘Kvinden & Samfundet' som Grundtvig var redaktør for i en periode. Hun taler om kønsmoralen og sædelighed og forholder sig meget kritisk til bl.a Georg Brandes. Hun er meget i mod Brandes holdning, som er at begge køn skal have seksuel frihed og mente, at det var usundt for kvinder at gemme på deres lyster. Hun støttede op om princippet ‘handskemorale', opkaldt efter Bjørnstjerne Bjørnsons drama ‘En Handske', som udløste sædelighedsfejden . Grundtvig besvarede derimod spørgsmål "Skal Kvinderne blive som Mænd eller Mændene som Kvinder?", med at mænd og kvinder skal leve i kyskhed indtil ægteskab, og kvinderne ikke skulle overtage mændenes frie sekualmoral... Køb adgang for at læse mere

DHO om Nutidens sædelige Lighedskrav

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.