Analyse af Laxdæla saga

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 12
  • 14
  • 3144
  • PDF

Analyse af Laxdæla saga

Større opgave om vikingetiden og Laxdæla saga.

Opgaven har fokus på vikingetidens samfundsforhold, kvindernes position samt slægtens betydning.

Opgaveformulering
Beskriv vikingernes verden med særligt henblik på samfundsforhold og kvindernes position. Du skal skrive beskrivelsen i dit eget sprog og med det indhold, du synes er vigtigst for dit emne (ikke referat).

Lav en analyse og fortolkning af uddraget af Laksdæla saga med fokus på genretræk og inddragelse af relevante danskfaglige termer.

Med udgangspunkt i Laksdæla saga skal du diskutere slægtens betydning for opretholdelsen af samfundets regler og normer i vikingetiden – her skal du også gerne inddrage Ravnkel Frøjgodes saga samt matematikopgaven Ottars rejse.

Indhold

Indledning 2
Vikingetidens verden 3
Laksdæla saga 5
Slægtens Betydning i vikingetiden 8
Matematikopgaven Ottars rejse 8
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Bilag 11

Uddrag

Indledning
Dette emne er interessant, da det kommer ind på den del af vikingetidens verden, som oftest bliver negligeret. Vikinger er kendte for deres plyndringstogter, vold og erobring, hvilke har markeret Danmark i verdenshistorien, men denne opgave sætter fokus på vikingetidens samfundsforhold og kvindernes position. Dermed følger der en analyse- og fortolkningsopgave af uddraget af Laksdæla saga med særlig fokus på genretræk og relevante danskfaglige termer. Med udgangspunk i Laksdæla saga diskuteres slægtens betydning for opretholdelse af samfundets regler og normer i vikingetiden. Her inddrages Ravnkel Frøjgodes saga og matematikopgave Ottars rejse.
____________

Vikingetidens verden
Plyndringstogtet i England på klosteret på Lindisfarne skete i året 793 e.v.t, og der var vikingetiden allerede begyndt, dvs. at vikingetiden startede omkring 750. Slutningen på vikingetiden sker også i relation til England i 1042, da den sidste nordiske konge, Hardeknud, døde, eller i 1066, da England blev erobret af hertug Vilhelm fra Normandiet. Vikingetiden starter og slutter med brutale og vandaliserende attakker. Et sejlende vikingeskib betød ikke kun, at folk skulle skynde sig at gemme deres værdier væk, men de skulle også gøre klogt i at tage benene bag nakken. Vikinger var ikke kun ude efter guld og sølv, de var også på menneskejagt. Britiske, irske og frankiske borgere levede i frygt for vikingerne. Det er det, vikinger er kendt for, men i virkeligheden var vikinger kun et produkt af deres tid, og derfor ligger der mere bag det end plyndringstogter og landerobring.
I Danmark, Norge og Sverige (Skandinavien) levede vikinger deres liv som bønder, fiskere, håndværkere, krigere og røvere. De var nogle selvforsørgende mennesker, der arbejdede hårdt for at overleve i samfundet. Anderkendelse var et vigtigt fænomen, slægt og ære var det centrale i vikingsamfundet. Æren opnåede man ved at have særlige kvaliteter f.eks. ved at være modig, gavmild eller dygtig. Hvis man bryder samfundets normer, kunne man miste æren og respekten blandt fælleskabet . Samfundsstrukturen var stærkt præget af social hierarki. Kongen og de store høvdinge havde den øverste magt, middelklassen bestod af frie bønder, derunder lå de jordløse landarbejdere og trællene udgjorde underklassen. Mennesker var .....
___________

Laksdæla saga
Analyse og fortolkning
Laksdæla saga en er islændingesaga. Den tager udgangspunkt på Island i Laksådalen fra slutningen af 800-tallet til 1000-tallet . Sagaer er mundtlige beretninger, og det ligger i selve ordet ”saga”, som betyder at sige. Laksdæla saga betyder derfor fortællingen om Laksådalen. Sagaen foregår i den islandske storhedstid, hvor Island blev koloniseret, den såkaldte sagatid. De blev nedskrevet af anonyme forfattere i 1200-tallet efter storhedstiden. Sagaer er litterære kunstværker, hvilke betyder at de er fiktive fortællinger, som er præget af autenticitet fra den oldnordiske tid.
De islandske sagaer er episke mundtlige overleveret fortællinger, og derfor er de kontante og objektive i deres tilgang. Skrivestilen er gennemkomponeret og bærer ikke detaljer om personer, følelser eller miljø, der sættes kun fokus på det allervigtigste. Personernes karakterstik fremstår gennem deres handlinger og replikker. Fortælleren skifter i tid, for at troværdiggør og autentificerer historien, hvilke også er et stilistisk træk i sagaer. Slægt og ære er det centrale for individets overlevelse i borgerskabet. Dengang var samfundet præget af dominerende ...... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Laxdæla saga

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.