Imperialismens opståen og udvikling

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 11
  • 3509
  • PDF

Imperialismens opståen og udvikling

Større opgave i Historie A om imperialismen. Opgaven analyserer to kilder, "Den hvide mands byrde" af Cecil Rhodes og "Rejsedagbog fra Matabeleland" af C.D. Rudd.

Indhold

1.Indledning 2
2. Imperialismen 2
2.1 Kolonisering 2
2.2 Imperialismen 3
2.3 Afkolonisering 4
3. Den hvide mands byrde 4
4. Rejsedagbog fra Matabeleland 6
4.1 Englændernes holdning
til de indfødte og sig selv 6
5. Imperialismens betydning 7
5.1 Konsekvenser i Afrika 7
5.2 Den nye imperialistisk stormagt 8
6. Konklusion 8
7. Litteraturliste 10

Uddrag

1. Indledning
Jeg har valgt at arbejde med emnet imperialismen, fordi jeg finder det interessant at finde ud af, hvordan imperialismen opstod og hvordan det udviklede sig . Der er to kilder jeg vil analysere på, da jeg vil få en bedre forståelse af imperialismen. Den første kilde hedder ”Den hvide mands byrde”, som var en testamente fra 1877, fremlagt af englænderen Cecil Rhodes (1853-1902). Han var nok en af de mest aktive imperialister. Den anden kilde hedder ”Rejsedagbog fra Matabeleland”, som er et uddrag fra C.D. Rudds rejsedagbog i 1888. Han var Cecil Rhodes' samarbejdspartner til det formål at udvide det britiske imperium med et samlet område i Østafrika. Jeg vil i den forbindelse komme ind på englændernes holdning til de indførte og englændernes holdning til sig selv. Til sidst vil jeg slutte af med en vurdering af imperialismens betydning.

2. Imperialismen
2.1 Kolonisering
At kolonisere, betyder at bosætte sig i et andet land eller område, for udvinding af f.eks. råstoffer i dette område, hvor man bruger landets boere som slavere. Koloniseringen var en periode der begyndte i 1400-tallet. De europæiske stormagter som bl.a. var England og Frankrig, begyndte at kolonisere forskellige landområder i verden, det startede i forbindelse med mange opdagelser hvor man bl.a. tog til Amerika, Asien og Afrika. Det handlede om at få så meget land som muligt, for at få mest magt. Magten lå i de råstoffer, som landområderne havde for at forbedre deres egen økonomi.

Det var Spanien der startede med at kolonisere i 1400-tallet grundet Columbus opdagelse, hvor de rejste til Nord- og Sydamerika. De grundlagde aldrig permanente koloni , men de udnyttede alle ressourcerne i et land så hurtigt som muligt, så de derefter kan tage videre til et andet.

I 1600-tallet blev England, Frankrig og Holland de første modstandere til spanierne i kampen om ... Køb adgang for at læse mere

Imperialismens opståen og udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.