Den store depression og taler af Herbert Hoover og Franklin Roosevelt

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 10
  • 11
  • 3624
  • PDF

Den store depression og taler af Herbert Hoover og Franklin Roosevelt

Større opgave i Historie som handler om Den store depression og indeholder analyser af indsættelsestaler (Inaugural address) af henholdsvis Franklin D. Roosevelt fra 1933 og Herbert Hoover fra 1929.

Problemformulering & opgavens opbygning
Hvilke faktorer forårsagede Den Store Depression, og på hvilken måde påvirkede dens konsekvenser, Hitlers vej til magten i Tyskland?
Opgaven vil indeholde en redegørelse for Den Store Depression, samt de grundlæggende årsager til, at Den Store Depression fandt sted. Dernæst analyseres virkemidlerne af Herbert Hoovers indsættelsestale fra 1929 kontra Franklin D. Roosevelts indsættelsestale fra 1933, og til sidst vurderes det, hvorvidt Den Store Depression kunne være undgået, samt om konsekvenserne af Depressionen har haft indflydelse på Hitlers vej til magten i Tyskland.

Indhold

Indledning
- Mellemkrigstiden
- Afgrænsning
- Problemformulering
Den store depression
Herbert Hoovers indsættelsestale fra 1929
Franklin D. Roosevelts indsættelsestale fra 1933
Vurdering & konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Mellemkrigstiden
Mellemkrigstiden var tiden mellem første og anden verdenskrig. Det var en tid der var præget af stor arbejdsløshed, verdens måske største økonomiske krise, og ikke mindst en tid hvor genopbygning af de krigsførende nationer var et centralt emne. Perioden kan deles op i de ”brølende 20'ere” hvor optimismen herskede, og de ”fatale 30'ere” med udbredt fattigdom og arbejdsløshed. Desuden var faldet i den internationale handel kendetegnende for denne periode.

Afgrænsning
Jeg vil beskæftige mig med den store depression, der har sin oprindelse i børskrakket på Wall Street i New York, USA i 1929. Konstant faldende kurser på det amerikanske aktiemarked indledte den såkaldte depression , der medførte faldende verdensomspændende markedspriser på råvarer, og en kraftig stigning i arbejdsløsheden. Depressionen bredte sig derefter til Europa, og i særdeleshed Tyskland, pga. den faldende amerikanske import og de faldende priser. I de to præsident indsættelsestaler fra 1929 og 1933 af henholdsvis Herbert Hoover og Franklin D. Roosevelt, gives der et indblik i den amerikanske situation få måneder før ”Den store depression”, samt et indblik i amerikanernes usikkerhed omkring Depressionsårene og årene der følger. Jeg vil ud fra danskfaglige metoder analysere de to talers virkemidler. Derudover vil jeg, på baggrund af mine kilder, vurdere hvorvidt konsekvenserne af Depressionen har haft indflydelse på Hitlers vej til magten i Tyskland, samt om Den store depression kunne være undgået.

(...)

Herbert Hoovers indsættelsestale 1929
For knap 90 år siden, den 4. Marts 1929 blev Herbert Hoover valgt som USA's præsident, og ligesom sine forgængere holdte han derfor hans indsættelsestale som præsident. Det var en tale, der lagde vægt på USA som nation, og hvordan de havde klaret sig igennem krigen med fornyet energi og styrke, men samtidig med en bekymring om den nærmeste fremtid. Han argumenterer nemlig stærkt for håndhævelsen af det 18. tillæg til Forfatningen, omkring spiritusforbud.

Talens afsender er naturligvis Herbert Hoover, den 31. Amerikanske præsident. Hoover var republikaner, og den siddende præsident under ”Depressionen” og dens udbrud, hvilket også prægede hele hans embedsperiode... Køb adgang for at læse mere

Den store depression og taler af Herbert Hoover og Franklin Roosevelt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.