Amerikaniseringen i 50'-60'erne

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 10
  • 12
  • 3262
  • PDF

Amerikaniseringen i 50'-60'erne

Større opgave i Historie om amerikaniseringens påvirkning på den danske ungdom i 50'-60'erne samt en analyse af Elvis - Jailhouse rock.

Problemformulering
Amerikaniseringen påvirkede de unges musikvaner og identitet.

  • Hvordan påvirkede amerikaniseringen, den danske ungdomskulturs musik vaner?
  • Hvilke store amerikanske ændringer skete der for de unges identitetsdannelse?
  • Hvad har denne amerikanisering medført mht. Unges udvikling?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Amerikaniseringen som begreb
Baggrunden for begrebet Teenager.
De unges påvirkning af amerikaniseringen
Opgør med autoriteter
Idol dyrkelse
Elvis Presley – Jailhouse Rock analyse
Vurdering af amerikaniseringens påvirkelse på min tid ungdomsgeneration
Konklusion
Litteraturliste/ kildeliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Efterkrigstiden var meget præget af massive kulturpåvirkninger fra USA som bl.a. kom fra Marshallhjælpen. Amerika trådte ind i anden verdenskrig og hjalp Europa med at blive befriet fra tyskerne og dens tilhængere, efter anden verdenskrig stod det slemt til i Europa, både økonomisk og samfundsmæssigt. Amerika gav grundet det markante forringede Europa, økonomisk støtte for at få sat gang i væksten og komme på fode igen og derved blev der dannet et forbillede af Amerika og dens kultur. Udover dette blev Amerika tætte samhandelspartnere med Danmark. På baggrund af dette kom der massive amerikanske kultur, ideologiske og politiske påvirkninger til Danmark, og dette tog specielt de unge til sig. Som nu blev betegnet teenagere. De havde nu muligheden for at danne deres egen identitet i en livsperiode som ikke var ekstiterende førhen, dette medførte en ny form for idoldyrkelse. Denne udvikling beskrevet ovenfor vil jeg i min opgave undersøge nærmere samt undersøge problemstillingerne problemstillingerne omkring de unges amerikanske musikopfattelse – 1950-60', Teenager begrebet, deres brud med normer og værdier og idolbestemmelsen. Til slut vil jeg vurdere hvorvidt disse påvirkninger stadig er eksisterende og hvor meget det har påvirket min egen generation.

Metode
I denne opgave har jeg primært brugt kvantitative/eksterne data, og dette er i form af teori fra bøger, og internettet. Jeg har været meget kildekritisk omkring mine kilder da jeg har vurderet nøje om hvorvidt de er troværdige eller ej. Dette har jeg vurderet mine kilder til at være.
Dog optræder der også kvalitative data i form af artikler hvor et interview også indgår. Men som sagt, har jeg primært brugt sekundære data til mig opgave.

Amerikaniseringen som begreb

Efter 1945 opstod der massive kulturpåvirkninger fra USA i Danmark og dette tog specielt ungdommen til sig. Dette var bl.a. i form af film, blade og musik. Kulturpåvirkningerne var så kraftige at amerikaniseringen opstod som et begreb. Efter krigstiden og den kolde krig gjorde at Danmark var økonomisk og politisk afhængige af USA og dette medførte de massive kulturpåvirkninger som ungdomskulturen var meget inspirerede af. Ungdomskulturen så især Amerika som et forbillede, og købelysten af amerikanske varer steg markant. Amerikanske film, amerikansk musik og varer som Coca Cola blev solgt, set og hørt af utallige... Køb adgang for at læse mere

Amerikaniseringen i 50'-60'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.