DHO om 1864 – Startskuddet til en ny tankegang

  • HHX 2. år
  • DHO
  • 12
  • 18
  • 5370
  • PDF

DHO om 1864 – Startskuddet til en ny tankegang

Denne DHO er skrevet i Dansk A og Samtidshistorie B. Den handler om krigen i 1864.

Problemformulering:
Jeg vil redegøre for krigen i 1864, samt hvilke konsekvenser det fik på den efterfølgende periode, hvor optimismen blev erstattet af realismen.

Jeg vil analysere to afsnit af Ole Bornedals serie 1864 men henblik på en komparativ analyse af de to afsnit og de forskellige samfundsstemninger der skildres i disse, henholdsvis optimismen i starten, og realismen/depression i slutningen, samt analysere seriens historiske troværdighed. Derudover vil jeg også analysere seriens filmiske virkemidler.

Jeg vil vurdere seriens troværdighed. Dernæst vil jeg diskutere hvilken samfundsmæssig værdi serien blev tillagt, og hvordan vi ser på 1864 i dag.

Hovedmaterialer:
Forfatter: Tom Buk-Swienty
Titel: Slagtebænk Dybbøl
Udgivelsesår: 2008

Producer: Ole Bornedal
Titel: 1864
Udgivelsesår: 2014

Indhold

1864 – Startskuddet til en ny tankegang 2
Indledning 3
Problemformulering 4
Overskrift: vejen fra romantikken til det moderne gennembrud. 4
Metode 4
Redegørelse 4
I min redegørelse har jeg valgt at fokusere på optakten og efterspillet til krigen i 1864. 4
Optakten til krigen i 1864 4
Konsekvenserne af nedelaget 6
Analyse 6
Analyse af andet og ottende afsnit af 1864 6
Komparativ analyse af andet og ottende afsnit 9
Diskussion og vurdering 10
Seriens torværdighed 10
Konklusion 13
Litteraturliste 13
Hovedmaterialer 13
Bi-materialer 13
Bilag 14
Noter 14

Uddrag

Indledning
Kongeriget Danmark var under romantikken (1800-1870) et optimistisk, romantisk og stolt folkefærd. Alt der bar den hellige danske fane, Dannebro, som faldt fra himlen til den sejrende danske kong Val-demar-sejr, under slaget ved Lyndanise i 1219 , var en succes. Vi danskere var guds nation, og de rød-hvide farver kunne frembringe tåre i øjnene på gammel som ung, og vi danskere havde også god grund dertil. Alt i Danmark blomstrede, som aldrig før. Vi besejrede Prøjsen overlegent i treårskrigen (1848-1850) og vores elskede kong Frederik 7. havde opgivet enevældet og givet danskerne en fri forfatning i form af junigrundloven . Forfatterne Hans Christian Andersen og Adam Oehlenschläger nedskriver succeshistorier fra og om denne gudbenådet nation, med enorm lidenskab for gud, konge og fædreland.

Men intet varer evigt, og alt denne lykke og utopi blev bragt til en ende sidst i 1860'erne. Samfunds-stemningen vendte på baggrund af flere begivenheder, der belyste at vi danskere, måske alligevel ikke var guds nation. Den populære Kong Frederik 7. dør den 15. November 1863, og uden nogen tæt be-slægtede arvetagere markere det enden for Huset Oldenborg . Derfor måtte tronen videregives til den Glückburgske slægt, og den langtfra populære protokolkonge, Christian 9. overtager tronen i 1863.

Da Christian 9. blev udråbt til konge den 16. november , var de store tandhjul allerede begyndt at dreje, og det var trykket op til en storm, som for længst var umulig at sejle uden om. 2 dage senere, d.18. no-vember, underskrev den ny udråbte konge en grundlovsændring i form at novemberforfatningen , der tvang Prøjsen i krig med Danmark over det nu tidligere hertugdømme Slesvig, som i novemberforfat-ningen blev gjort til en del af Kongeriget Danmark. Den 31. Januar 1864 erklærede Prøjsen med alliere-de Østrig i ryggen, officielt Danmark krig .

Efter krigen, hvor Danmark som bekendt led et fatalt nederlag, begyndte samfundsstemningerne og vende sig. Den romantiske nationalfølelse og optimismen fra romantikken, blev langsomt erstattet af dybere og mørkere tanker. Realismen og det moderne gennembrud (1870-1890) var dermed født.

Metode
Da jeg i dansk skulle analysere 2 afsnit af tv-serien 1864, har jeg brugt en filmanalyse. Det mest oplagte havde nok været at analysere efter berettermodellen, men det var meget besværligt da, der både var en overordnet handlingsforløb i serien samt et handlingsforløb i de enkelte afsnit, så derfor benyttede jeg filmanalysen i stedet. Derudover har jeg forholdt mig kildekritisk til mit materiale, hvilket medførte at jeg i flere omgange måtte omskrive redegørelsen fordi jeg vurderet noget af det materiale jeg havde indsamlet til at starte med som utroværdigt... Køb adgang for at læse mere

DHO om 1864 – Startskuddet til en ny tankegang

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DHO om 1864 – Startskuddet til en ny tankegang.