DHO: Nazisme og kunst i mellemkrigstiden

  • STX 1.g
  • DHO
  • 10
  • 12
  • 2872
  • PDF

DHO: Nazisme og kunst i mellemkrigstiden

En DHO om hvordan nazismen påvirkede kunsten i mellemkrigstiden. Dansk og Historie A. Indeholder en analyse af et ekspressionistisk billede af Emil Nolde, og en beskrivelse af hans liv og kunst. Samt en analyse af en tale Hitler holdte om moderne kunst, og til sidst en sammenligning af de to punkter.

Problemformulering
Min opgave tager udgangspunkt i følgende problemstilling:

Hvad var det nazistiske syn på kunstformen ekspressionismen i mellemkrigstiden?

Jeg vil beskæftige mig med en redegørelse for kunsten i mellemkrigstiden med udgangspunkt i den ekspressionistiske billedkunst og det nazistiske syn derpå. Dernæst vil jeg analysere et ekspressionistisk maleri og Hitlers tale Om moderne kunst, og jeg vil til sidst diskutere sammenhængen mellem disse.

Der vil blive foretaget en vurdering af Hitlers tale Om moderne kunst som historisk kilde.

Studienets kommentar

En spændende opgave, hvor især analysen og fortolkningen af Noldes billede trækker op.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Ekspressionismen
- 3.1 Emil Nolde
- 3.2 Analyse af ''Barn og stor fugl''
4. Nazisternes syn på kunst
- 4.1 Analyse af Hitlers tale; Om moderne kunst (kildekritik)
5. Sammenligning af de to synspunkter
6. Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning
Mellemkrigstiden var en periode fyldt med kaos, arbejdsløshed og økonomisk krise, som 1. verdenskrig havde forårsaget. For at gøre det muligt for borgerne i Europa at bearbejde denne følelse af sorg og svigt, tyede mange kunstnere til ekspressionismen, hvor kunsterne og deres tilskuere kunne få lov til at drømme sig væk. Sideløbende voksede ideologien nazisme i Tyskland, som havde et helt andet syn på den nye kunstform end Europas borgere.

3. Ekspressionismen
Ekspressionismen er en kunstnerisk periode i Europa, som opstod og var særligt udbredt i Tyskland omkring 1905. Modsat impressionismen og realismen, som ekspressionismen er en reaktion mod, bygger ekspressionismen på, at kunstneren maler det, der bliver følt og spiller på det udtryk, afsenderen ønsker at skabe med afstand til den naturalistiske fremstilling.

Ekspressionismens opståen kan ses som et svar på de mange nye teorier og filosofier, som opstod i starten af 1900-tallet. Også det kaos, 1. verdenskrig efterlod sig, kan have haft en ... Køb adgang for at læse mere

DHO: Nazisme og kunst i mellemkrigstiden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.