Nationalismen i Danmark og Dengang jeg drog af sted

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 7
  • 11
  • 2698
  • PDF

Nationalismen i Danmark og Dengang jeg drog af sted

Større opgave omhandlende nationalisme i Danmark. Der foretages en analyse af Peter Fabers sang "Dengang jeg drog afsted" (også kaldet "Den tapre Landsoldat") med fokus på nationalistiske træk. Der redegøres herefter for Treårs-krigen mellem Tyskland og Danmark. Endelig diskuteres det, hvordan nationalisme kommer til udtryk i dagens Danmark.

Studienets kommentar

Opbygningen af opgaven ville være mere hensigtsmæssig, hvis de refererende afsnit kom før analysen. Analysen af digtet kommer aldrig helt i dybden, fx om rim, rytme og symboler.

Indhold

Hvad er nationalisme? 3
Analyse og fortolkning af ”Den tapre Landsoldat” 4
Treårskrigen 7
Nationalismen i dagens Danmark 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Nationalismen er en ting man hverken kan se eller tage og føle på. Det er en følelse og en tankegang.
Når vi tænker nationalisme tænker vi straks på Dannebrog, på hvor kære kongehus, og hvor højt elskede fædrelandssang som bliver spillet på diverse højtalere over hele verden, i form af sportsbegivenheder.
Nationalismen kan både være en god og en dårlig ting. Det gode ved nationalismen er at den giver en følelse af sammenhold, at folk kæmper for én ting, og at der er en masse forskellige kulturer.
De forskellige kulturer kan give problemer, som vi har et godt kendskab til i dag, blandt andet alt den racisme som alle lande har og stadig kæmper med på forskellige niveauer. De kulturelle forskelle og den stærke nationalfølelse er også en af hovedårsagerne til krig dengang og nu.

I min opgave vil jeg forklare lidt mere om hvordan og hvor Nationalismen startede og hvordan man definerer den.
Jeg vil i den sammenhæng komme ind omkring treårskrigen som spillede en væsentlig rolle i hvordan nationalismen i Danmark udviklede sig, og hvorfor den blev så stærk.
Herunder vil jeg forklare hvordan nationalismen i Danmark ser ud i dag, og hvilke nationale værdier der er de vigtigste, for os i dag.
Hvis vi deler ordet nationalisme op, i to dele: Nationalisme. Hvor national betyder land, det betyder et sammenhold af dit eget land, i modsætning til international.
Ordet isme, betyder at man har holdningsprægede tanker, ideologier eller at man er overbevist. Det stemmer også godt overens hvis man finder nogle ord frem, som har endelsen ”isme”, f.eks. Buddhisme, kapitalisme, egoisme – alle disse ord, passer under betegnelsen... Køb adgang for at læse mere

Nationalismen i Danmark og Dengang jeg drog af sted

[1]
Bedømmelser
  • 02-11-2014
    Den var fin nok. ...............