DHO om nationalisme | Analyse af En dansk kyst og Stensætning på øen Brandsø

  • STX 2.g
  • DHO
  • 10
  • 13
  • 3132
  • PDF

DHO om nationalisme | Analyse af En dansk kyst og Stensætning på øen Brandsø

En DHO om nationalisme og nationalromantisk kunst. Der redegøres for, hvorfor nationalismen begyndte at dukke op overalt i Europa. I den forbindelse analyseres malerierne ”En dansk kyst” (1842-43) og ”Stensætning på øen Brandsø” (1842) af henholdsvis J. Th. Lundbye og Dankvart Dreyer. Ligeledes analyseres en tale af N. L. Høyen, hvor han udtaler sig om national kunst.

Studienets kommentar

En velskrevet opgave, der viser, at eleven er godt inde i sit stof. For at få topkarakter skulle eleven dog være gået mere i dybden med sin analyse af malerierne og Høyens tale.

Du kan også læse om Orla Lehmanns tale Danmark til Ejderen og hans tale ved Casinomødet i vores kompendium om demokrati i Danmark.

Indhold

Indledning
Napoleonskrigene
Nationalromantikken
- Guldalderen
- N. L. Høyen
- Landskabsmalerier
- Hvad siger dette om tiden?
Nationalliberalisme
- De liberale
- ”Danmark til Ejderen”
- De nationalliberale
Sprogstriden
- Vejen til en fri forfatning
Nationalisme i dag
Konklusion
Litteraturliste
- Bøger
- Internetadresser

Uddrag

Indledning
Danmark i 1800-tallet var en tid med store omvæltninger, og herunder har jeg valgt at beskæftige mig med nationalismen og den nationalromantiske kunst. Jeg vil præcisere nationalismens be¬tydning for datidens samfund og på den måde komme ind omkring nationalliberalismen og malerier indenfor den nationalromantiske kunst.
Jeg vil starte med at give en kort redegørelse for, hvorfor nationalismen begyndte at dukke op overalt i Europa. Herunder vil jeg kort komme med en nærmere definition på nationalfølelse. Jeg vil desuden redegøre for og analysere den nationalromantiske kunsts historie og betydning for tiden. Dette vil jeg belyse med malerierne ”En dansk kyst” (1842-43) og ”Stensætning på øen Brandsø” (1842) af henholdsvis J. Th. Lundbye og Dankvart Dreyer.
Jeg vil desuden analysere en tale af N. L. Høyen, hvor han udtaler sig om national kunst. Dermed får jeg et indblik i, hvordan kunsten blev brugt til at vise Danmark som et storslået land og hvordan kunsten samlede folket. Derudover vil jeg redegøre for den politiske situation, med fokus på nationalliberalisterne og sprogstriden mellem dansk og tysk. For at belyse dette vil jeg analysere talerne ”Danamark til Ejderen” og talen ved Casinomødet, begge af Orla Lehmann, som var en fremtræden skikkelser under begivenhederne. Til sidst vil jeg vurdere hvordan nationalismen kommer til udtryk i dag.

Napoleonskrigene
Napoleonskrigene (1804-1815) involverede store dele af Europa. Krigene mellem de europæiske magter skabte grobund for nationalismen, som begyndte at blomstre frem i starten af 1800-tallet gennem kunsten og litteraturen. Napoleonskrigene var en fortsættelse af Revolutionskrigene (1792-1802) og foregik mellem Frankrig med skiftende alliancer på den ene side og England med skiftevis Østrig, Preussen og Rusland på den anden side. Napoleon beherskede næsten hele det europæiske fastland, og modstanden mod den franske besættelsesmagt var stor. Det havde fremkaldt nationalt sammenhold overalt i Europa, som fortsatte med at vokse sig stærkere de følgende år.
Englandskrigene prægede Danmark, England havde bombet København og stjålet vores flåde, ...

---

Landskabsmalerier
Grundlaget for de nationalromantiske malere, bl.a. J. Th. Lundbye, P. C. Skovgaard og Dankvart Dreyer, blev at skildre landskabet som en spejling af folkekarakteren. De viste det særlige for Danmark: de åbne horisonter, den skyede, regntunge luft og landskabet som historiens aftryk med kæmpegrave og middelalderarkitektur. Den nationalromantiske kunst er præget af en del genretræk relateret til samtiden. Et af genretrækkende er at skildre noget ejendommeligt dansk. Det der går igen i mange værker fra den danske guldalder er den realistiske gengivelsesstrategi, hvor motiverne er fortrinsvis idylliske og idealiserede. Kompositionen i billederne er tit supertotale, hvilket får naturen til at virke større.
I J. Th. Lundbyes maleri 'En dansk kyst' fra 1842-43 har han skildret en typisk dansk klint. Den lidt for store klint er gengivet med romantiske træk. Det er gengivet som et bjerglandskab, hvor de små mennesker i mellemgrunden er med til at understrege naturens storhed. Menneskerne virker ikke malplaceret i dette smukke landskab, de er i harmoni med naturen. Et andet tegn på men¬ne¬skets lidenhed i forhold til naturen er også, at menneskenes vogn er gået itu, de kan ikke hamle op med naturen... Køb adgang for at læse mere

DHO om nationalisme | Analyse af En dansk kyst og Stensætning på øen Brandsø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DHO om nationalisme | Analyse af En dansk kyst og Stensætning på øen Brandsø.