Opgave om modernisme og konfrontationsmodernisme

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 12
 • 10
 • 2674
 • PDF

Opgave om modernisme og konfrontationsmodernisme

Kom godt i gang med opgaveskrivningen med denne opgave om modernisme og konfrontationsmodernisme, der analyserer "Det er blever os pålagt" af Klaus Rifbjerg, "Hullet" af Peter Seeberg og "Signalet" af Anders Bodelsen. Opgaven indeholder bl.a. en fyldestgørende redegørelse for de litterære strømninger, der udsprang i 60'erne som resultat af samtidens absurditet.


Problemformulering
Hvordan menes samfundsudviklingen at have medført fremmedgjorthed og anonymitet og hvordan tekstliggøres tendensen af samtidens forfattere?

Problemstilling
• Hvordan har udviklingen af det moderne samfund ændret individualitetsrollen, og hvilken betydning har dette haft for de almene menneskelige relationer?
• Hvordan menes mennesket at være offer for fremmed- og tingsliggørelse?
• Hvorfor opstod modernismen?
• Hvad karakteriserer den modernistiske litteratur?
• Hvilken betydning har den modernistiske syntaks for forståelsen af teksten?
• Hvad er absurdismen og den absurde fortælling?
• Hvorledes tekstliggøres fremmedgørelsen og bevidstløsheden, der præger det moderne samfund, i den modernistiske og konfrontationsmodernistiske litteratur?

Studienets kommentar

Opgaven befinder sig på et meget højt niveau, både hvad angår analysen, perspektiveringerne og sproget. Egner sig ideelt som inspiration til opgaver om modernismen og denne periodes digtere. Der kunne dog godt være gjort lidt mere ud af de enkelte analyser.
Se også vores analysehjælp om Hullet.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Modernismen opstår
Det moderne samfund
Den modernistiske form
Konfrontationsmodernisme
Analyse af "Det er blevet os pålagt"
Absurdismen og den absurde fortælling
Analyse af "Hullet"
Det anonyme miljø
Analyse af "Signalet"
Konklusion
Perspektivering til nutidige forfattere
Kildeliste

Uddrag

Indledning
I 1960'erne sker en afgørende omvæltning af form og indhold i den danske litteratur. En skare af nye, unge, skarpsindige forfattere træder i karakter og reformerer litteraturen med deres præcise diagnostik af samtidens strømninger. Dette får betegnelsen modernisme. Modernismen udspringer som symptom på det moderne, hvor virkeligheden opleves som splittet, mennesket er sat ind i en verden, det føler sig fremmet overfor. Det er denne virkelighed, modernismens forfattere giver stemme og tager stilling til. Blandt kendte danske modernistiske forfattere kan nævnes Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Per Højholt, Inger Christensen og Peter Seeberg (som rådede over et meget lille, om end meget betydningsfuldt og toneangivende forfatterskab).
Jeg vil tage udgangspunkt i diverse modernistiske og konfrontationsmodernistiske noveller og digte, som beskæftiger sig med bevidstløsheden, anonymiseringen og indholdsløsheden i det moderne samfund. Der vil indgå en mindre redegørelse for de historiske faktorer, der ligger til grund for denne udvikling af de menneskelige relationer.

Modernismen opstår
Begrebet modernisme dækker over den genre, der indfandt sig i den danske litteratur omkring årene 1955-1975. Som det læses i navnet, engagerer modernismen sig i at tolke det moderne, der imidlertid forstås som den verden, der permanent er i forandring, storbyernes stemninger, industrialiseringens fremmedgørelse og psykologiens afdækning af sjælelivet. Moderniteten ledsages af en følelse af fremmedhed og fremmedgørelse, fordi de tætte bånd mellem mennesker opløses og erstattes af varerelationer, velfærdssamfundets institutioner og storbyens anonymitet. Modernismen udspringer som symptom på det moderne, og ... Køb adgang for at læse mere

Opgave om modernisme og konfrontationsmodernisme

[3]
Bedømmelser
 • 13-03-2013
  Kan anbefales!!!!!!!!!!!!
 • 28-03-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave :)
 • 30-04-2012
  En god opgave som giver en fornuftig forståelse for modernismen samt de litterære strømninger der var i tiden.