DHO: Det moderne gennembrud

DHO: Det moderne gennembrud

DHO omhandlende Det moderne gennembrud.

Problemformulering

I denne opgave vil jeg at redegøre for menneskesynet og samfundsopfattelsen i anden halvdel af den 19. århundrede med særligt fokus på den litterære periode 'det moderne gennembrud' og redegøre for, hvilke historiske faktorer og begivenheder, herunder politiske og økonomiske, der ligger til grunde for disse opfattelser.

Derefter vil jeg analysere Henrik Pontoppidan Bondeidyl med henblik på at forklare det modernes gennembruds nye tanker om individet og samfundet i litteraturen.

Ydermere vil jeg samtidig sammenholde teksten med Georg Brandes' forelæsning på Københavns Universitet.

Endeligt vil jeg vurdere, hvilken rolle de nye tanker i samtiden kom til at spille for den demokratiske udvikling og individualiseringen i Danmark.

Studienets kommentar

Et godt eksempel på, hvordan en DHO kan være struktureret. Der trækkes gode paralleller mellem historien og litteraturen - dog trækker det ned, at den redegørende del fylder så meget, mens analysen af Pontoppidans novelle bliver forholdsvis kort og på et overordnet plan.

Indhold

1. Indledning 2
2. Redegørelse 2
2.1 Bonden 2
2.2 Økonomisk opsving 3
2.3 Arbejderklassen 4
2.4 Politiske forhold 5
3. Analyse 7
3.1 Hovedstrømningerne i det 19. århundredes litteratur 7
3.2 Bonde-idyl 9
4. Vurdering 11
4.1 Det moderne gennembruds betydning for demokratiet og individet 11
5. Konklusion 12
6. Litteraturliste 14
6.1 Bøger 14
6.2 Internetsider 14

Uddrag

1. Indledning
I slutningen af 1871 trådte litteraturkritikeren Georg Brandes frem på talerstolen på Københavns Universitet og gav sin første forelæsning af en række om det 19. århundredes litteratur, hvor han henvendte rettede kritik af den romantiske litteratur, der tegnede et stærkt forvrænget og idyllisk billede af den samtid, den foregik i. Forelæsningen blev anslaget til ”Det moderne gennembrud”, der bedst af alt kan beskrives som en revolution af synet på litteraturen og dens rolle i samfundet, der i stedet for at idyllisere skulle lægger op til skarp samfundsdebat om de udfordringer, som Danmark, der efter mange års nedgang, nu var et spirende demokratisk industrisamfund, stod overfor.

I denne opgave vil jeg at redegøre for menneskesynet og samfundsopfattelsen i anden halvdel af den 19. århundrede med særligt fokus på den litterære periode 'det moderne gennembrud' og redegøre for, hvilke historiske faktorer og begivenheder, herunder politiske og økonomiske, der ligger til grunde for disse opfattelser. Derefter vil jeg analysere Henrik Pontoppidans ”Bonde-idyl” med henblik på at forklare det modernes gennembruds nye tanker om individet og samfundet i litteraturen. Yder¬mere vil jeg samtidig sammenholde teksten med Georg Brandes' forelæsning på Københavns Universitet. Endeligt vil jeg vurdere, hvilken rolle de nye tanker i samtiden kom til at spille for den demokratiske udvikling og individualiseringen i Danmark.

2. Redegørelse
2.1 Bonden
I midten af det 19. århundrede levede der reelt blot 1,4 millioner mennesker inden for Danmarks grænser, hvilket gjorde Danmark til et af de tyndest befolkede lande i Europa . Befolkningsantallet ... Køb adgang for at læse mere

DHO: Det moderne gennembrud

[1]
Bedømmelser
  • 18-09-2016
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Rigtig god, mangler lidt fin justeringer