Menneskerettigheder i Kina & Vesten

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 10
  • 13
  • 3714
  • PDF

Menneskerettigheder i Kina & Vesten

Større opgave i Historie om menneskerettigheder i Kina sammenlignet med den vestlige verden.

Problemformulering

Jeg vil i min opgave give en redegørelse for menneskerettigheder i en historisk sammenhæng og efterfølgende gå i dybden med menneskerettigheder i forbindelse med det moderne Kina.

I en analyse vil jeg undersøge de historiske baggrunde for det kinesiske samfunds forhold til menneskerettigheder, i kontrast til den vestlige verdens opfattelse.

Afslutningsvis vil jeg på baggrund af min analyse vurdere, hvorvidt det er meningsfyldt at forestille sig universelle menneskerettigheder.

Studienets kommentar

God opgave, der vidner om et stort stykke arbejde. Eleven viser fin evne til at benytte og analysere kilder. Dog savnes en klarere rød tråd, og der samles ikke godt nok op i vurderingen og konklusionen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Problemformulering 5
Redegørelse 5
Menneskerettigheder – hvad er det? 5
Opblomstringen af menneskerettigheder i nyere tid 5
Vejen til dagens Kina og dets forhold til menneskerettigheder 6
Fra kejserige til modernisering 6
Kina i dag 7
FN's verdenserklæring om menneskerettigheder 8
Analyse 8
Vurdering 10
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Kinas blussende økonomiske fremgang og plads som ny international supermagt kan næppe diskuteres uden at komme ind på landets forhold til folkets basale rettigheder. Landet er blevet et pragteksemplar når det handler om brud på menneskerettigheder – i hvert fald set med vestlige øjne. Men opfattelsen af borgerens basale rettigheder, set med kinesiske øjne, er forskellig fra det grundlag, der i vesten er udsprunget fra bl.a. FN's Verdenserklæring. Systemkritikere beskylder Verdenserklæringen for at være en metode til at udbrede kristne, vestlige værdier og til at underminere andre kulturer.

Specifikt i Kina kritiseres den for at være alt for fokuseret på individet, hvilket ikke pas-ser ind i den kinesiske gruppebaserede tankegang . Kina er et land, der i næsten 2500 år er blevet reageret af enten fyrster eller kejsere og dets statsførelse har igennem disse år hvilet på Kong Fuzi's lære om hierarkisk inddeling. Her måtte individet underlægge sig samfundet for at opnå xiao kang, det harmoniske samfund . Denne statsførelse og ideologi har i et vis omfang sat sine spor i nutidens Kina.

Historisk set har der været helt andre boller på suppen i Europa. Kina har igennem dynastiernes tider forholdt sig relativt uforandret regeringsmæssigt, mens Europa der-imod har været præget af et hav af krige, revolutioner, systemskifte, oprør, undertryk-kelse, opfindelser, ændring af landegrænser, opdagelser osv.Der ligger altså nogle vidt forskellige baggrunde for to overordnede kulturer som er interessante at gå i dybden med. Forholdet imellem dem spiller i nyere tid en stor rolle på mange punkter i det glo-bale samfund.

Det er især værd at kigge nærmere på forholdene, når det kommer til menneskeret-tigheder. Man hører tit, at verden er blevet mindre med globaliseringen, og der er opstået et nødvendigt samarbejde mellem lande for at sikre velstand. I den sammenhæng er man blevet mere opmærksom på hinandens statsførelse og hermed også hinandens håndtering og behandling af egne borgere.
Det er nemt at få information, og fysisk afstand er ikke længere, hvad der afgør muligheden for kommunikation. Samtidig er verden blevet rigere, eller i hvert fald mindre fattig. Ifølge FN's statusopgørelse i 2010 er andelen af verdens befolkning, som lever for under 7 kroner om dagen, blevet halveret siden 1990.

Man kan altså sige, at de helt basale uligheder globalt set er blevet bedre udlignede. Vi har lært hinanden bedre at kende, og vi rejser mere end nogensinde før. Men på tværs af kontinenter, kulturer og landegrænser, er vi så enige om, hvad der er rigtigt og forkert? Er vi enige om, hvordan livet burde leves, og i hvilket omfang kan vi blive enige? Og er det overhovedet muligt at vurdere noget så komplekst som etik og livsanskuelse, når man kigger på de kulturelle forskelle?... Køb adgang for at læse mere

Menneskerettigheder i Kina & Vesten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.