DHO om Maalet er fuldt! og Slaget på Fælleden

  • STX 1.g
  • DHO
  • 10
  • 15
  • 2942
  • PDF

DHO om Maalet er fuldt! og Slaget på Fælleden

Denne Dansk/historieopgave (DHO) i Dansk A og Historie A handler om Slaget på Fælleden og indeholder en analyse af artiklen "Maalet er fuldt" af Louis Pio fra maj 1972.

Problemformulering
1. Hvad er baggrunden for slaget?
2. Hvad var det ved artiklen Maalet er Fuldt skrevet af Louis Pio, der vandt arbejdernes tillid og fik dem til at demonstrere imod statens forbud?
3. Hvorfor emigrerer Louis Pio til Amerika efter hans kamp om frihed til de danske arbejdere?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Hvad er baggrunden for slaget? 5
Hvad var det ved artiklen Maalet er Fuldt skrevet af Louis Pio, der vandt arbejdernes tillid og fik dem til at demonstrere imod statens forbud? 8
Hvorfor emigrerer Louis Pio til Amerika efter hans kamp om frihed til de danske arbejdere? 11
Hovedkonklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning

I dansk-historie opgaven om Slaget på Fælleden, undersøges der hvad der skete under slaget. Der undersøges baggrunden for slaget samt en vurdering af troværdigheden af politiinspektørens rapports beskrivelse af slaget, ved at stille den op imod et førstehåndsvidnes syn på slaget. Derudover undersøges der, hvor stor betydning Louis Pios artikel Maalet er Fuldt, havde for slaget og til sidst hvorfor Pio flygter til Amerika med Geleff.

Hvad var det ved artiklen Maalet er Fuldt skrevet af Louis Pio, der vandt arbejdernes tillid og fik dem til at demonstrere imod statens forbud?

Louis Pio (1841-1894) skrev den 2. Maj 1872 artiklen ”Maalet er fuldt!”, bragt i avisen ”Socialisten” . Pio blev født i Roskilde i en fattig familie trods faderens stilling i hæren som officer. Inden Pios valg om at blive oprører havde han en masse arbejdserfaring bag sig både som lærer, løjtnant i hæren, postskriver ved Københavns overpostmesterembede og privatlærer for fru Berlinger . 21 august 1871 udkom det først nummer af ugebladet ”Socialisten”, og Pio var hermed blevet oprørsk journalist. Pio engagerede sig så meget for at få frihed til arbejderklassen og for at få indført en ny samfund opfattelse, og netop det gjorde ham til grundlæggeren af det danske socialdemokrati.
Hans velkendte artikel ”Maalet er fuldt!”, var det, der skulle til for at få arbejderne ud og protester mod stormagterne.

Artiklen starter med to strofer af ”Snart Dages Det, Brødre” for at få tændt kampgejsten i læseren. I første del af artiklen bliver der brugt patos til at skældende mellem de magthavene og arbejderne. Her beskriver Pio, hvor uretfærdigt arbejderne blev behandlet. og hvor magtsyge de velhavene var. I den andel del af artiklen kommer opfordringen til arbejderne. Pio skriver her, at arbejderne skal holde sammen, og vise hvor mange de er. Til slut opfodrer han dem til at møde op søndag d 5. maj... Køb adgang for at læse mere

DHO om Maalet er fuldt! og Slaget på Fælleden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DHO om Maalet er fuldt! og Slaget på Fælleden.