DHO om "Lønningsdag" og "Målet er fuldt!"

DHO om "Lønningsdag" og "Målet er fuldt!"

Denne opgave er en DHO i Dansk A og Historie A om arbejderbevægelsen i Danmark, som analyserer novellen "Lønningsdag" af Martin Andersen Nexø og talen "Målet er fuldt" af Louis Pio".

Problemformulering:
Hvordan har arbejderbevægelsen udviklet sig gennem årene, og hvordan har den påvirket det danske samfund?

- Redegør for arbejderbevægelsens opståen i 1871 og hvad arbejderbevægelsen er.
- Analyser talen: "Målet er fuldt!" af Louis Pio og novellen “Lønningsdag” af Martin Andersen Nexø med henblik på arbejderklassens kamp og mål.
- Vurder, hvordan arbejderbevægelsens rolle er i nutidens samfund og diskuter, om en arbejdskamp stadig er nødvendig.

Lærers kommentar

Velstruktureret opgave med en rød tråd. God sammenhæng mellem opgavens enkelte dele,- og formalia er i orden. Analysedelen i dansk kan udbygges med flere danskfaglige begreber.

Indhold

Indledning Side 3

Problemformulering Side 3

Arbejderbevægelsen Side 3-4

Analyse af kilder Side 4-7

Nutidens arbejderbevægelse Side 7-9

Konklusion Side 9

Litteraturliste Side 10

Uddrag

Analyse af kilder

Som sagt afholdte Louis Pio et møde for arbejderne d. 5 maj 1872, som gik hånd i hånd med artiklen ”Målet er fuldt!”, som Pio skrev i forbindelse med indkaldelsen til mødet. Artiklen kom på forsiden af Socialisten d. 2. maj 1872, som var Danmarks første arbejderavis, Louis Pio stod bag. Mødet fandt sted på grundlag af uoverensstemmelser mellem murermestrene og murersvendene. Altså arbejderne og arbejdsgiverne. Dette bruger Pio også som en stor problemstilling i artiklen. Han sætter fokus på magtfordelingen, og inddrager redaktøren for den nationalliberalske avis Fædrelandet, Carl Ploug. Pio henviser til Ploug som ” Vor ivrigste og mest hadefulde Modstander.” Det er grundet, Plougs opfodring om, at murermestrene skulle lade deres svende sulte, for at undgå, at håndværkere og andre arbejdere skulle få mod til at prøve at forbedre deres levevilkår. Som argument imod dette skriver Pio

Arbejderbevægelsen
Den danske arbejderbevægelse var en politisk bevægelse, der var organiseret som en del af Første Internationale. Den byggede på grundlag af socialistiske, marxistiske og anarkistiske idéer. Det var den socialistiske pioner, Louis Pio, som var formand for bevægelsen. Han grundlagde den i 1871 sammen med de to andre ledere, Harald Brix og Paul Geleff. Partiet hedder i dag socialdemokraterne. Bevægelsen var meget præget af Karl Marx' idéer og idealer om, at arbejderne skulle stå sammen imod kapitalismen. Efter det første halve år af dannelsen, steg antallet af medlemmer i den danske afdeling af den Første Internationale til 4-5000 medlemmer i København, og ca. halvt så mange i de store provinsbyer, på trods af de negative udtalelser fra pressen. Arbejderne sigtede efter at forbedre deres leve- og arbejdsforhold, ved at organisere sig. De organiserede sig på den ene side politisk, ved at forsøge at få indflydelse eller kontrol med statsmagten, så arbejdernes sociale status kunne forbedres. På den anden side organiserede de sig også fagforeningsmæssigt, da det skulle få arbejdsgiverne til at forhøje lønnen og formindske arbejdstimerne. Deres redskab var kollektiv forhandling med arbejdsgiveren, hvor de truede med at strejke. I slutningen af 1800-tallet slog fagforeningerne sig sammen til en stor landsdækkende fagforening, som oprindeligt var fordelt efter fag.
D. 5. maj 1872 afholdte Louis Pio et møde for arbejderne i Københavns Nørre Fælled, som i dag kaldes Fælledparken. Det havde politiet forbudt, men da Pio og de to andre ledere, Harald Brix og Paul Geleff, ikke aflyste mødet, blev de anholdt. De blev alle tre idømt fængselsstraffe, og bevægelsen blev forbudt. Denne dag ... Køb adgang for at læse mere

DHO om "Lønningsdag" og "Målet er fuldt!"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.