DHO om kunst og kultur under nazismen

  • STX 1.g
  • DHO
  • 10
  • 11
  • 2868
  • PDF

DHO om kunst og kultur under nazismen

Denne DHO i Dansk A og Historie A handler om kunst og kultur under nazismen.

Opgaveformulering
Min opgave skal give mig svar på, hvordan forholdene for kunst og kultur var under nazismen. Samt en diskussion af, hvorfor forholdene var således.

Svarene findes ved redegøre for surrealismen og nazismen og ved at analysere Adolf Hitlers tale "Om moderne kunst" fra 1937, et uddrag fra Mein Kampf kaldet "Den nazistiske propagandakunst" og maleriet ”Meditation over den antinazistiske kærlighed" af Wilhelm Freddie.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Redegørelse
3.1 Redegørelse for 30'ernes samfund
3.2 Redegørelse for nazismen
3.3 Redegørelse for surrealismen
4. Analyse
4.1 ”Adolf Hitler: Om moderne Kunst”
4.1.1 Analyse
4.2 ”Den nazistiske propagandakunst”
4.2.1 Analyse
4.3 Billedanalyse af ”Meditation over den antinazistiske kærlighed”
5. Vurdering
5.1 vurdering af ”Adolf Hitler: Om moderne Kunst” som historisk kilde
5.1 vurdering af ”Den nazistiske propagandakunst” som historisk kilde
6. Diskussion
7. Konklusion
8. Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning:
Hitler manipulerede befolkningen på alle tænkelige måder. Han fandt ud af at kunsten bar på rig mulighed for påvirkning af samfundet. Kunsten skulle hylde nationen og føreren. Det skulle være en positiv kunst, som fik fremtiden til at se lys ud. Hitler gik i mod alt moderne kunst, hvor mennesket funderede over sin tilstedeværelse og meningen med livet – hvilket pludselig blev til en ønsket revo-lution af datidens samfund. Hitler var nødt til at træde i kraft og fjernede al moderne kunst. En af de store trusler var surrealismen.

Dette har ført mig til en problemformulering, som jeg vil finde svar på ved at redegøre for henholdsvis surrealismen og nazismen, samt analysere en tale af Hitler og et uddrag fra hans bog ”Mein Kampf”, som skal give mig svar på nazismens syn på mennesker, kunst og kultur. De to tekster vil også blive brugt som historiske kilder. Derudover vil jeg analysere et billede af Wilhelm Freddie Petersen, en surrealistisk kunstner, hvilket sammen med min viden inden for nazismen skal give en forklaring på, hvorfor kunstudrensningen blev en realitet. Jeg vælger at lægge mest vægt på kunst under nazismen.

3.1 Redegørelse for 30'ernes samfund
30'erne var stærkt præget af mellemkrigstidens modernisering, hvor nye tanker, mekaniseringen og industrialiseringen kom til og vendte op og ned på de hidtidige værdier og levevilkår. Der var stadig store forskelle på land og by, på rig og fattig og på normal og anderledes. 1930'erne var specielt kendt for den store racehygiejne sterilisation, der blev fremlagt af politikerne. Det blev lovligt at tvangssteriliserer sindssyge og evnesvage.
Det nye urbaniserede samfund blev hyldet. Bylivet lod sig inspirere af det internationale. Det gjaldt inden for musik, mode, kunst og arkitektur. Men nogle ting varede ved. De traditionelle værdier inden for nation, kristen tro og kønsrollemønsteret. Selvom kvinderne allerede her meget stille og roligt begyndte at komme på arbejdsmarkedet, var den normale tankegang, at konen skulle være hjemme. Kvinden blev endnu ikke betragtet på lige fod med manden... Køb adgang for at læse mere

DHO om kunst og kultur under nazismen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.