DHO om Københavns bombardement

  • HHX 2. år
  • DHO (Dansk A, Historie B)
  • 10
  • 13
  • 3430
  • PDF

DHO om Københavns bombardement

I min DHO undersøger jeg, om der er sammenhæng mellem nederlag i den virkelige verden og virkelighedsflugt til den litterære. I min opgave analyserer jeg bl.a. et værk af Adam Oehlenschläger for at undersøge, hvilke nationale reaktioner den afsluttede epoke i dansk udenrigspolitik frembragte.

Lærers kommentar

Du har skrevet en flot opgave. Du skriver først og fremmest et smukt dansk. Det hjælper altid på det hele. Opgavens emne er originalt, og du bærer argumentationen flot igennem hele vejen. Og det er samtidig en svær opgave at skrive. Perspektiveringen til terror-angrebet i København er jeg ikke så begejstret
for. Det er at måle to umage størrelser - både i forholdet til ofre, katastrofens omfang, muligheden af at holde gryden i kog over længere tid, graden af nationalt sammenhold og den efterfølgende virkelighedsflugt ind i litteratur, kunst, sang og hvad det ellers måtte være. Med en bedre perspektivering kunne du have ramt topkarakter. Men jeg er alligevel glædeligt imponeret. Lige en lille detalje: "hvile deres bene" betyder at de gamle kæmpers knogler ligger under dysser og bautasten. Ikke at de hviler deres ben - eller ørene for den sags skyld.

Indhold

1. Indledning
1.1 Problemformulering
2. Den redegørende del
2.1 Danmark omkring 1800
2.2 Københavns Bombardement og tiden derefter
2.3 Københavns Bombardement i kunstens optik
3. Den analyserende og fortolkende del
3.1 Analyse af ”Der er et yndigt land”
3.2 Fortolkning af ”Der er et yndigt land”
4. Den diskuterende og perspektiverende del
4.1 Kritisk diskussion af Adam Oehlenschläger
4.2 Perspektivering til terrorangrebet i København 2015
5. Den vurderende del
5.1 Nederlag i den virkelige verden og virkelighedsflugt til den litterære
5. Konklusion
6. Litteraturliste
6.1 Bøger
6.2 Internetkilder
7. Bilag
7.1 ”Der er et yndigt land” af Adam Oehlenschläger

Uddrag

I tiden op til tabet af Norge i 1814 havde Danmark under Napoleonskrigene været allieret med Napoleon, og Danmark røg med i Napoleons fald. Det førte til en ukontrollabel inflation og Danmark gik statsbankerot i 1813. Det førhen dominerende Danmark havde ændret sig markant, og var blevet en lille nation, tiden var inde til endnu større tab. Brevet af Frederik d. 6 var datidens første tegn på markante ændringer i samfundet og det var med til at ændre synet på det danske samfund. Frederik d. 6 var nødsaget til at ofre Norge, for ikke at opgive alt efter Napoleonskrigene, og han udtalte sig således efter afståelsen ” Gid jeg aldrig havde oplevet denne sørgelige dag, da jeg måtte afgive den tilståelse, at Norge, mit kære Norge, måtte være det offer, som måtte gives for ikke aldeles at opgive alt.” Frederik d. 6 var en konge, der kæmpede for større landegrænser, men det endte med, at han tabte sit elskede Norge. I de efterfølgende år skrev Adam Oehlenschläger fædrelandssangen Der er et yndigt land i 1819, hvor digtet tydligt fremhæver de nationalromantiske træk, ved at sætte fokus på det danske landskab og landets fælleskab. Man lagde den mørke fortid bag sig, og fremhævede i stedet det smukke ved landet.

Formålet med denne opgave er, at kigge nærmere på tabet af Norge og dets betydningen for det dansk samfund dengang. Jeg vil igennem analyse og fortolkning af Frederik d. 6 brev redegøre for tabet af Norge i 1814 og dens betydning for det danske samfund og deres nye nationalromantiske træk. Jeg vil i forlængelse heraf inddrage en analyse af Oehlenschläger Der er et yndigt land til at illustrere den voksende nationale identitetsforståelse i nationalromantiske digtning.

1.1 Problemformulering
Indledende vil jeg redegøre for, hvordan Danmark som helstat så ud i 1800-tallet, Køben-havns bombardement og forfatteren Adam Oehlenschläger. Derefter vil jeg gennem et værk af Adam Oehlenschläger analysere, hvilke nationale reaktioner den afsluttede epoke i dansk udenrigspolitik frembragte. Afsluttende vil jeg forholde mig kritisk i en diskussion om Adam Oehlenschlägers troværdighed og til sidst vurdere om der er sammenhæng mellem nederlag i den virkelige verden og virkelighedsflugt til den litterære... Køb adgang for at læse mere

DHO om Københavns bombardement

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.