Kanslergadeforliget & Velfærdsstaten

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 12
  • 2138
  • PDF

Kanslergadeforliget & Velfærdsstaten

Større opgave i Historie A handler om Kanslergadeforliget & Velfærdsstaten. Opgaven besvarer hovedspørgsmålet: Kan man så sige, at Kanslergadeforliget tog det første spadestik til skabelsen af den danske velfærdsstat?

Opgaven kommer omkring følgende:

- Hvad forstås der ved en velfærdsstat?
- En redegørelse for baggrunden for Kanslergadeforliget.
- En analyse af og Staunings tale "Lov om forlængelse af overenskomster og om forbud imod arbejdsstansninger" samt af kilden "Lockouten udsat et Aar og det store Kriseforlig afsluttet".
- En diskussion af, om den danske velfærdsstat blev grundlagt ved Kanslergadeforliget.

Indhold

Indledning 3
Velfærd 4
Forliget 5-7
Fundamentet til velfærdsstaten? 8
Konklusion 8
Bibliografi og internetsider 9

Uddrag

Kanslergadeforliget og velfærdsstaten
Tog kanslergadeforliget det første spadestik til skabelsen af den danske velfærdsstat? Jeg vil i min opgave redegøre for hvad der forstås ved en velfærdsstat, og give en redegørelse for baggrunden for kanslergade forliget. Og så vil jeg analysere kanslergadeforligets indhold. Dernæst vil jeg diskutere om den danske velfærdsstat egentligt blev grundlagt ved kanslergadeforliget.

Indledning
Danmark er synonymt med velfærd. Vi danskere er så stolte af vores velfærdsstat og vi kunne ikke tænke os et Danmark uden den. Men hvad forstås der ved en velfærdsstat? I 1933 fandt kanslergadeforliget sted. Danske politikere samledes i kanslergade 10 til uformelle forhandlinger. De danske politikere satte politiske ideologier og fjendskab på hylden, for at vedtage et forlig som kunne få Danmark ud af krisen. I Kanslergadeforliget fik K.K Steincke indlemmet en socialreform. Dette forlig siges at være startskuddet til den danske velfærdsstat. Derfor vil jeg gerne redegøre for baggrunden til Kanslergadeforliget. Socialreformer er med til i sidste ende at forme en velfærdsstat, men den første socialreform blev vedtaget/revideret i 1891 , kan man så sige at Kanslergadeforliget tog det første spadestik til skabelsen af den danske velfærdsstat? Den samme dag som forliget blev vedtaget blev Adolf Hitler valgt til Tysklands kansler. Det store spørgsmål var på dette tidspunkt, hvordan man kunne komme ud af krisen. Tysklands svar på den økonomiske krise var Hitler, og Danmarks svar på løsningen var kanslergadeforliget. Forliget er det mest kendte i Thorvald Staunings regeringstid, og derfor vil jeg gerne undersøge forligets indhold. Jeg vil analysere kilden: "Lockouten udsat et Aar og det store Kriseforlig afsluttet" og Staunings tale inden forhandlingerne til kanslergadeforliget gik i gang: "lov om forlængelse af overenskomster og om forbud imod arbejdsstansninger". Derefter vil jeg diskutere/vurdere om den danske velfærdsstat blev grundlagt ved Kanslergadeforliget... Køb adgang for at læse mere

Kanslergadeforliget & Velfærdsstaten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.