DHO: Jødeforfølgelserne i mellemkrigstiden

  • HHX 2. år
  • DHO (Dansk A, Historie B)
  • 7
  • 13
  • 3330
  • PDF

DHO: Jødeforfølgelserne i mellemkrigstiden

Denne Dansk/historieopgave (DHO) ser på årsagerne til jødeforfølgelserne i Tyskland i mellemkrigstiden.

Problemformulering
- Redegør for årsagerne til jødeforfølgelsen i Tyskland i mellemkrigstiden.
- Foretag en analyse af, hvordan synet på jøderne var, og inddrage teksterne ”En tysk skolepiges syn på jøderne” og ”Et brev til Tobias”.
- Vurder, hvilke konsekvenser den massive støtte til nazistbevægelsen, fik for det tyske folk i efterkrigsårene.

Studienets kommentar

Eleven har valgt et spændende emne, men analysen af de to tekster kommer aldrig op på et særligt højt danskfagligt niveau, ligesom der stort set ikke inddrages citater fra teksten. Husk også, at der i konklusionen ikke må indgå nye oplysninger, men i stedet skal bruges til opsamling.

Indhold

Indledning
Årsagerne til jødeforfølgelserne i Tyskland i mellemkrigstiden
Redegørelse for årsagerne
Krystalnatten 1938
Synet på jøderne
Propagandaen og metoderne
En tysk skolepiges syn på jøderne
Et brev til Tobias
Vurdering
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Internettet

Uddrag

Indledning

Mange tror, at jødehadet stammer, fra da Adolf Hitler kom til magten, men i virkeligheden stammer det helt tilbage fra Oldtiden. Jøderne er igennem århundrederne blevet forfulgt og beskyldt for en masse ting som at have dræbt kristne børn, være årsag til naturkatastrofer, mm. Hitler og den tyske befolkning mente også, at jøderne var skyld i alle Tysklands problemer, inklusive deres nederlag i Første Verdenskrig, som førte til arbejdsløshed, fattigdom og elendighed. Det var dér, Hitlers had rigtigt begyndte at opstå. Han havde nemlig en idé om, at jødernes sammensværgelsesplan var at overtage verdensherredømmet, og mente derfor at de alle skulle udryddes, så der kunne sættes en stopper for det.

Jeg har derfor valgt at skrive om dette emne, da det er noget, der har fanget min interesse og noget, jeg rigtig gerne har villet finde svar på. Jeg ville gerne kende til årsagerne til, hvordan det hele startede, og hvorfor de var så meget efter jøderne. Desuden ville jeg også gerne finde ud af, hvorfor Hitler og den tyske befolknings syn på jøderne var, som den var. Jeg har endvidere været rigtig interesseret i, hvad der efterfølgende skete med Tysklands befolkning. Om det har været noget, der er blevet glemt, ligeså snart det var overstået, eller om det stadig spillede en stor rolle i deres liv, og især de, der har været med til at dræbe de uskyldiges, hverdag.

Årsagerne til jødeforfølgelserne i Tyskland i mellemkrigstiden
Redegørelse for årsagerne
Jødeforfølgelserne har fundet sted over hele verdenen siden middelalderen. Jøderne blev set som et fremmedelement, og fik skylden for en masse ulykker, der skete verden over. Bl.a. fik de skylden for at have forårsaget naturkatastrofer og for pesten, der brød ud i 1348 . Desuden fik de også skylden for drabet af Guds søn, Jesus. Siden 1920 og opefter har jøderne været Tysklands værste fjende, og ifølge dem, årsagen til ulykkerne i landet. Nazisterne så jøderne som en race – noget man var født som – og ikke en religion, som det jo egentlig var .

Den økonomiske lavkonjunktur, som havde påvirket Tyskland meget i 1800-tallet, fik jøderne skylden for, og økonomikrisen i slutningen af 1800-tallet fik de jødiske bank- og finansfolk også skylden for. Og da nogen jo skulle have skylden og ansvaret for Tysklands nederlag i Første Verdenskrig, var det de socialdemokratiske politikere, revolutionære og selvfølgelig jøderne, der blev erklæret skyldige for at have 'dolket' Tyskland i ryggen, ifølge Dolkestødslegenden . Der var også andre forhold end nederlaget efter Første Verdenskrig. Den økonomiske nedtur efter Børskrakket i 1929 spillede også en stor rolle sammen med de autoritære normer, som den tyske befolkning var opdraget med. Nemlig at Tyskland fra start af ikke var formet som et demokrati, men som et kejserrige. Der så Hitler et smuthul.

---

En tysk skolepiges syn på jøderne
I skolerne blev man undervist via propaganda til at hade jøderne gennem antisemitiske undervisningsmaterialer. De lærte i gennem de bøger at dehumanisere jøderne, at de var en alvorlig fare for den tyske nation og en forbryderisk race, og de blev fortalt, at de skulle anmelde lærere, der udtalte sig negativt om nazismen. Hver enkelt elev skulle undervises i at: ”…. forblive jødefjende resten af livet og opfostre sine egne børn med dette fjendskab.”

Grunden til at det var så målrettet ungdommen, var pga. de unges mangel på en kritisk sans, og fordi at det ligger i deres natur at stole på folk uden at tvivle, da de er så godtroende. Derfor skal der ikke så meget til, før man kan påvirke dem.

Et eksempel, hvor propagandaen har virket og haft en indflydelse på ungdommen i skolen, kan ses i kilde nr. 28 med titel ”En tysk skolepiges syn på jøderne”, hvor en skolepige ved navn Erna Listing, har skrevet stilen, ”Jøderne er vores ulykke” i skolen, januar 1935. Stilen beskrev hendes, og ikke mindst de resterende elever i klassens had til jøderne, og ikke mindst forsøget på at umenneskeliggøre dem. Stilen blev udgivet af nazisten, Julius Streicher, i det sensationsprægede propagandablad, Der Stürmer, der blev grundlagt i 1923. Bladet havde... Køb adgang for at læse mere

DHO: Jødeforfølgelserne i mellemkrigstiden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.