DHO om hekseforfølgelser i Danmark

  • STX 2.g
  • DHO (Dansk A, Historie A)
  • 7
  • 12
  • 4121
  • PDF

DHO om hekseforfølgelser i Danmark

Kombineret dansk/historieopgave (DHO) om hekseforfølgelser i Danmark.

Opgaven besvarer denne problemformulering:
"Jeg vil i min dansk- historieopgave gøre rede for hekseforfølgelserne i Danmark fra ca. 1540 til 1693 med udgangspunkt i fortællingen om Maren Splids. Dernæst vil jeg analysere behovet for hekseforfølgelserne og analysere et uddrag fra ”heksehammeren” ved hjælp af danskfagets metoder. Endelig vil jeg vurdere, hvorfor man havde hekseforfølgelser i denne periode og hvorfor de stoppede."

Lærers kommentar

Et rigtigt spændende emne, men kun få steder i opgaven kommer du ud over det refererende niveau, og det trækker ned. Husk at bruge henvisninger, når du anvender primær- og sekundærlitteratur.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Trolddom
Hekseprocesserne i Danmark
Maren Splids' historie
Behov for hekseforfølgelser
Analyse af ”Heksehammeren”
Enden på forfølgelserne
Samlet konklusion
Litteraturliste
Ordforklaring

Uddrag

Indledning
”Christian 4.s forordning af 1617 ”Om troldfolk og deres medvidere” skelnede mellem to slags troldfolk, den ene de som var kyndige og forfarne i de hemmelige kunster - som forstod sig på signen og manen uden at behøve at give sig til fanden. Den anden slags var heksene, eller som der hedder, de ”rette troldfolk” . . . som med djævelen sig bebundet haver eller med hannem omgås.” Mens de første straffedes med landsforvisning, kunne heksenes hemmelige forræderi af deres dåb og kristendom ikke sones på anden måde end ved, at de brændtes som kættere.”
Heksen og mystikken omkring hende, har på en eller anden måde altid interesseret mennesker i alle aldre. Hun er med i eventyrerne, hvor hun lokker de gode og så er det hende vi brænder på bålet til Sankt Hans. Hun sætter gang i forestillingerne og har altid været en del af vores fantasi, men engang var det altså ikke en dukke der blev brændt på bålet, men et rigtigt menneske, og hun fløj ikke rundt på en kost med en tryllestav i hånden, hun levede et ganske normalt liv. Jeg har derfor valgt at beskæftige mig med det, da jeg synes, det er et spændende emne.
Hekseforfølgelserne i Danmark foregik fra omkring 1540 til 1693, og jeg vil i min opgave komme ind på historien om Maren Splids og hvordan hekseforfølgelserne foregik. Derudover vil jeg ved hjælp af danskfagets metoder analysere et uddrag fra ”Heksehammeren” og til sidst lave en samlet konklusion af emnet, hvor jeg vil vurdere, hvorfor man havde hekseforfølgelser i denne periode, og hvorfor de stoppede... Køb adgang for at læse mere

DHO om hekseforfølgelser i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.